Giảm 10% dịch vụ giải mã tự động Captcha Tronix

Mã Giảm Giá

mã giảm giá áp dụng cho http://www.captchatronix.com/

Mã giảm giá CaptchaTronix dành cho bạn nào muốn tự động giải mã bảo mật nhanh và giá rẻ. Đây là dịch vụ của Inno Coders.

Một số tính năng mà Captcha Tronix hỗ trợ:

 • 100% tự động giải mã Captcha Solving
 • Bạn được giải mã không giới hạn, hoàn toàn không phải trả phí cho mỗi hình ảnh được xác thực!
 • Hiện nay họ giải quyết trên 2.585 Captcha các loại khác nhau
 • Trung bình 80% – 100% thành công cho định dạng Solving.
 • Tỉ lệ 60% – 70% thành công reCaptcha Solving!
 • Liên tục cải tiến và cập nhật các loại Captcha mới
 • Thời gian tự động giải quyết – hiện tại trung bình 0,89 giây.
 • Có hỗ trợ qua API, có tài liệu hướng dẫn và các code ví dụ
 • Hỗ trợ các công cụ SEO
 • Thống kê chi tiết và thân thiện
 • Miễn phí trọn đời 24/7 Dịch vụ & Hỗ trợ khách hàng

Có các gói:

5 Captcha Threads ~ 25 Software Threads $15.97 only
10 Captcha Threads ~ 50 Software Threads $27.97 only
20 Captcha Threads ~ 100 Software Threads $47.77 only
30 Captcha Threads ~ 150 Software Threads $69.77 only
40 Captcha Threads ~ 200 Software Threads $89.97 only
50 Captcha Threads ~ 250 Software Threads $97.77 only
75 Captcha Threads ~ 375 Software Threads $129.97 only
100 Captcha Threads ~ 500 Software Threads $147.77 only

CLICK HERE TO START SOLVING RIGHT NOW >>

Danh sách mã giảm giá CaptchaTronix