Mã giảm giá Cello hết hạn

Code giảm 5% sản phẩm Văn phòng phẩm Cello hơn 300.000đ

Mã Giảm Giá

Code chỉ giảm không hơn 500k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ VinID khi mua ở Adayroi Vingroup
Khuyến mãi Bút bi nước Cello Butter Gel -2 Đỏ (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi Cello Radiant -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
Ưu Đãi Bút bi Cello FineGrip (Mực xanh – Hộp 12 chiếc)
Chương trình Vỉ 3 bút chì kim 07
Voucher Bút bi bấm Cello Topball (Mực đen – Vỉ 3 chiếc)
Voucher Bút chì kim Cello Supreme (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mãi Bút bi Cello Jotdot -3 Xanh (Vỉ 2 chiếc)
Coupon Vỉ 3 chiếc bút bi bấm Topball (Mực đỏ)
Khuyến mãi Bút bi bấm Cello Comfort nét 0.7mm (Mực đen – Vỉ 6 chiếc)
Ưu Đãi Bút chì kim Cello Supreme 05 (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mãi Bút chì kim Cello Axis 0.5mm (Vỉ 3 chiếc)
Ưu Đãi Bút bi Cello Radiant -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút chì kim Cello Supreme 0.7mm (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mãi Bút bi Cello Butter Flow (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
Sale Bút bi nước Cello Butter Gel -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi Cello Jotdot -9 Đen (Vỉ 2 chiếc)
Coupon Bút bi nước Cello Butter Gel -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)

Mã giảm giá 12% hóa đơn Văn phòng phẩm Cello hơn 1.000.000đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mại chỉ giảm không hơn 200k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ VinID khi mua trên Ađâyrồi
Ưu Đãi Bút chì kim Cello Supreme 05 (Vỉ 3 chiếc)
Mã giảm giá Bút chì kim Cello Supreme (Vỉ 3 chiếc)
Voucher Bút bi nước Cello Butter Gel -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Voucher Bút bi Cello Butter Flow (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
Deal Bút bi Cello Radiant -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút chì kim Cello Supreme 0.7mm (Vỉ 3 chiếc)
Giảm giá Bút chì kim Cello Axis 0.5mm (Vỉ 3 chiếc)
Giảm giá Bút bi nước Cello Butter Gel -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
Sale Bút bi Cello Radiant -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Voucher Bút bi Cello Jotdot -9 Đen (Vỉ 2 chiếc)
Ưu Đãi Vỉ 3 chiếc bút bi bấm Topball (Mực đỏ)
Khuyến mại Vỉ 3 bút chì kim 07
Deal Bút bi Cello Jotdot -3 Xanh (Vỉ 2 chiếc)
Mã giảm giá Bút bi bấm Cello Comfort nét 0.7mm (Mực đen – Vỉ 6 chiếc)
Ưu Đãi Bút bi nước Cello Butter Gel -2 Đỏ (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mãi Bút bi Cello FineGrip (Mực xanh – Hộp 12 chiếc)
Sale Bút bi bấm Cello Topball (Mực đen – Vỉ 3 chiếc)

Khuyến mại 50K cho sản phẩm Sách, Văn Phòng Phẩm Cello trên 300k

Mã Giảm Giá

Khuyến mại tối đa giảm cao nhất 50.000Đ. Không áp dụng sản phẩm categoryname nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ Vin ID khi đặt hàng ở Ađâyrồi
Khuyến mãi Vỉ 3 chiếc bút bi bấm Topball (Mực đỏ)
Chương trình Bút bi Cello FineGrip (Mực xanh – Hộp 12 chiếc)
Coupon Bút chì kim Cello Axis 0.5mm (Vỉ 3 chiếc)
Deal Bút chì kim Cello Supreme (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi Cello Butter Flow (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
Mã giảm giá Bút bi bấm Cello Comfort nét 0.7mm (Mực đen – Vỉ 6 chiếc)
Sale Bút chì kim Cello Supreme 0.7mm (Vỉ 3 chiếc)
Voucher Bút bi Cello Radiant -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mãi Vỉ 3 bút chì kim 07
Coupon Bút bi Cello Jotdot -3 Xanh (Vỉ 2 chiếc)
Voucher Bút bi nước Cello Butter Gel -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mại Bút bi nước Cello Butter Gel -2 Đỏ (Vỉ 3 chiếc)
Giảm giá Bút bi Cello Radiant -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
Mã giảm giá Bút chì kim Cello Supreme 05 (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mại Bút bi Cello Jotdot -9 Đen (Vỉ 2 chiếc)
Coupon Bút bi bấm Cello Topball (Mực đen – Vỉ 3 chiếc)
Voucher Bút bi nước Cello Butter Gel -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)

Chiết khấu 10% sản phẩm Văn phòng phẩm Cello hơn 700k

Mã Giảm Giá

Coupon tối đa giảm cao nhất 200.000Đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vinmart & Thẻ Vin ID khi đặt đơn trên A đây rồi
Khuyến mại Bút bi Cello Jotdot -3 Xanh (Vỉ 2 chiếc)
Deal Bút bi Cello Butter Flow (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
Giảm giá Vỉ 3 bút chì kim 07
Coupon Bút chì kim Cello Supreme 05 (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi nước Cello Butter Gel -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi Cello Jotdot -9 Đen (Vỉ 2 chiếc)
Deal Bút bi Cello FineGrip (Mực xanh – Hộp 12 chiếc)
Coupon Bút chì kim Cello Axis 0.5mm (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mại Bút bi Cello Radiant -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
Giảm giá Bút bi nước Cello Butter Gel -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
Deal Bút bi Cello Radiant -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mãi Bút bi bấm Cello Topball (Mực đen – Vỉ 3 chiếc)
Mã giảm giá Bút bi nước Cello Butter Gel -2 Đỏ (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mại Vỉ 3 chiếc bút bi bấm Topball (Mực đỏ)
Deal Bút chì kim Cello Supreme 0.7mm (Vỉ 3 chiếc)
Deal Bút chì kim Cello Supreme (Vỉ 3 chiếc)
Deal Bút bi bấm Cello Comfort nét 0.7mm (Mực đen – Vỉ 6 chiếc)

Voucher 5% cho sản phẩm Văn phòng phẩm Cello hơn 400.000đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mãi adayroi được giảm không hơn 400.000đ cho Văn phòng phẩm Cello khi đặt hàng ở Mã giảm giá Adayroi
Coupon Bút bi Cello Butter Flow (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi bấm Cello Topball (Mực đen – Vỉ 3 chiếc)
Voucher Bút bi Cello Radiant -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút chì kim Cello Supreme 0.7mm (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mại Bút bi Cello Radiant -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Sale Vỉ 3 bút chì kim 07
Sale Bút chì kim Cello Supreme (Vỉ 3 chiếc)
Chương trình Bút chì kim Cello Axis 0.5mm (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi Cello Unic (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi Cello FineGrip (Mực xanh – Hộp 12 chiếc)
Deal Vỉ bút bi bấm
Voucher Bút bi bấm Cello Comfort nét 0.7mm (Mực đen – Vỉ 6 chiếc)
Chương trình Bút bi nước Cello Butter Gel -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi nước Cello Butter Gel -2 Đỏ (Vỉ 3 chiếc)
Khuyến mãi Bút bi nước Cello Butter Gel -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
Coupon Bút bi Cello Jotdot -3 Xanh (Vỉ 2 chiếc)
Mã giảm giá Bút bi Cello Jotdot -9 Đen (Vỉ 2 chiếc)
Deal Vỉ 3 chiếc bút bi bấm Topball (Mực đỏ)

Cello khuyến mãi các sản phẩm:

 • Bút bi Cello Butter Flow (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
 • Bút nước Cello Pointec (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
 • Bút bi bấm Cello Topball (Mực đen – Vỉ 3 chiếc)
 • Bút bi Cello Glider XS (Mực xanh – Hộp 12 chiếc)
 • Bút bi Cello Radiant -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
 • Bút bi Cello Quick (Mực xanh – Hộp 20 chiếc)
 • Bút bi bấm Cello Topball (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
 • Bút bi Cello Jotdot -9 Đen (Vỉ 2 chiếc)
 • Vỉ bút bi bấm
 • Vỉ 3 bút chì kim 07
 • Bút bi Cello FineGrip (Mực xanh – Hộp 12 chiếc)
 • Bút bi Cello Quick (Mực đen – Hộp 20 chiếc)
 • Bút bi Cello Unic (Mực xanh – Vỉ 3 chiếc)
 • Vỉ 3 chiếc bút bi bấm Topball (Mực đỏ)
 • Bút chì kim Cello Supreme 0.7mm (Vỉ 3 chiếc)
 • Bút chì kim Cello Supreme (Vỉ 3 chiếc)
 • Bút chì kim Cello Axis 0.5mm (Vỉ 3 chiếc)
 • Bút bi bấm Cello Comfort nét 0.7mm (Mực đen – Vỉ 6 chiếc)
 • Bút bi nước Cello Butter Gel -3 Xanh (Vỉ 3 chiếc)
 • Bút bi nước Cello Butter Gel -2 Đỏ (Vỉ 3 chiếc)
 • Bút bi nước Cello Butter Gel -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
 • Bút bi Cello Radiant -9 Đen (Vỉ 3 chiếc)
 • Bút bi Cello Jotdot -3 Xanh (Vỉ 2 chiếc)

Cello là một trong những thương hiệu trong ngành văn phòng phẩm nổi tiếng đến từ Ấn Độ. Cho đến nay, thương hiệu này đã và đang phấn đấu những bước đi vững chãi trong thị trường văn phòng phẩm. Được người tiêu dùng đánh giá là thương hiệu đáng tin cậy, Cello đã có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Thị trường văn phòng phẩm Việt Nam cũng đang phát triển rất mạnh mẽ, người Việt cũng đã tiếp cận với những sản phẩm của thương hiệu này với các mặt hàng như: bút bi, bút chì, bút dạ quang…

Với sản phẩm chủ yếu là bút bi, bút chì, sản phẩm của Cello được rất nhiều người tin dùng bởi chất lượng ổn định. Sử dụng các dòng sản phẩm của thương hiệu Cello đôi khi còn mang lại cho người tiêu dùng cảm giác thích thú, không nhàm chán trong quá trình sử dụng bởi mẫu mã đa dạng, chất lượng mực mét, không nhòe và khô rất nhanh. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng người, bạn có thể chọn bút ngòi to, ngòi nhỏ, bút chì kim hay bút nước…

Với tiêu chí ngày càng đa dạng về chất lượng hàng hóa, chủng loại sản phẩm cũng như giá cả phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu về văn phòng phẩm cho học sinh, sinh viên, văn phòng, thương hiệu Cello đang ngày càng gần gũi và thân thiện với người tiêu dùng. Luôn luôn đặt lợi ích cao nhất dành cho khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường, trong những năm gần đây số lượng sản phẩm tiêu thụ đã tăng rất cao. Tại Adayroi.com chúng tôi có một gian hàng chuyên cung cấp các mặt hàng của thương hiệu Cello với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý.

Adayroi.com đảm bảo sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm mới nhất, chất lượng tốt nhất, giá cả phù hợp nhất. Đồng thời, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, khách hàng sẽ được tư vấn chi tiết về hầu hết các sản phẩm, nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Mọi thắc mắc khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để được giải đáp và tư vấn tốt nhất.

Nhận mã code của Cello từ nơi bán Lazada khuyến mãiGGCT bạn hưởng nhiều ưu đãi với giá rẻ.

Danh sách mã giảm giá Cello