Mã giảm giá Citibank hết hạn

Giảm 15% với mức giảm tối đa là 300.000VND cho các chủ thẻ tín dụng Citibank.

Mã Giảm Giá

Thời gian: Vào 4 ngày 12/12, 13/12, 14/12 và 15/12/2016.

✓ Nhập mã CITI1212 giảm 15% với mức giảm tối đa là 300.000VND cho các chủ thẻ tín dụng Citibank.

✓ Áp dụng cho tất cả khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng CITIBANK.

✓ Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách/lượt sử dụng.