Mã giảm giá Edena hết hạn

Voucher 5% cho mặt hàng Nội thất Edena trên 300.000Đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mãi tối đa giảm không hơn 500.000Đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vinmart & Thẻ VinID khi đặt đơn tại Ađâyrồi.com
Chương trình Bộ chăn drap phủ Edena ED505 160 x 200 cm (Xanh bơ)
Coupon Nệm chần gòn Edena N1815C 180 x 195 x 15 cm (Nhiều màu)
Mã giảm giá Ruột gối tơ tằm Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Chương trình Bộ chăn drap phủ Edena ED443 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Nệm bông ép Edena N169 160 x 195 x 9 cm (Nhiều màu)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED618 160 x 200 cm (Xám)
Sale Bộ chăn drap phủ Edena ED342 160 x 200 cm (Xám)
Chương trình Bộ chăn drap phủ Edena ED442 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Chương trình Nệm chần gòn Edena N1615C 160 x 195 x 15 cm (Nhiều màu)
Giảm giá Bộ chăn drap Edena ED621 180 x 200 cm (Trắng)
Coupon Bộ chăn drap phủ Edena ED443 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED315 160 x 200 cm (Hồng tro)
Ưu Đãi Bộ chăn drap bọc Edena Tencel ED705TC160200 160 x 200 cm (Kem)
Sale Bộ chăn drap phủ Edena ED441 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Sale Bộ chăn drap Edena ED617 160 x 200 cm (Xám)
Mã giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED440 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Ưu Đãi Nệm chần gòn Edena N1820C 180 x 195 x 20 cm (Xanh lá non)
Voucher Nệm bông ép Edena N1620 160 x 195 x 18 cm (Nhiều màu)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED315 180 x 200 cm (Hồng tro)
Sale Nệm chần gòn Edena N189C 180 x 195 x 10 cm (Nhiều màu)
Khuyến mãi Bộ chăn drap Edena ED319 180 x 200 cm (Be)
Coupon Nệm chần gòn Edena N169C 160 x 195 x 10 cm (Nhiều màu)
Ưu Đãi Bộ chăn drap phủ Edena ED445 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Chương trình Nệm chần gòn Edena N1620C 160 x 195 x 20 cm (Nhiều màu)
Coupon Bộ chăn drap phủ Edena ED444 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED712 160 x 200 cm (Xanh ngọc)
Coupon Nệm lò xo Edena NLX1630 160 x 200 x 24 cm (Nhiều màu)
Voucher Bộ chăn drap phủ Edena ED444 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED319 160 x 200 cm (Be)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED324 180 x 200 cm (Kem)
Khuyến mại Nệm bông ép Edena N189 180 x 195 x 9 cm (Nhiều màu)
Voucher Ruột gối Deluxe Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED621 160 x 200 cm (Trắng)
Khuyến mại Bộ chăn drap phủ Edena ED342 180 x 200 cm (Xám)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED723 160 x 200 cm (Vàng)
Sale Bộ chăn drap Edena ED726 180 x 200 cm (Trắng)
Giảm giá Bộ chăn drap Edena ED336 180 x 200 cm (Trắng)
Ưu Đãi Bộ chăn drap phủ Edena ED440 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED324 160 x 200 cm (Kem)
Voucher Nệm bông ép Edena N1815 180 x 195 x 14 cm (Nhiều màu)
Voucher Bộ drap bọc Edena ED4051 160 x 200 cm (Sọc caro vàng)
Giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED445 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mãi Bộ chăn drap Edena ED726 160 x 200 cm (Trắng)
Sale Ruột gối ball Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Sale Bộ chăn drap phủ Edena ED441 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Voucher Nệm bông ép Edena N1615 160 x 195 x 14 cm (Nhiều màu)
Chương trình Bộ chăn drap phủ Edena ED442 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Sale Bộ chăn drap phủ Edena ED505 180 x 200 cm (Xanh bơ)

Khuyến mại 12% đơn hàng Nội thất Edena từ 1.000.000Đ

Mã Giảm Giá

Code tối đa giảm cao nhất 200.000đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ Vin ID khi mua trên Coupon Adayroi
Voucher Nệm chần gòn Edena N1615C 160 x 195 x 15 cm (Nhiều màu)
Deal Bộ chăn drap phủ Edena ED442 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mại Ruột gối tơ tằm Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Ưu Đãi Nệm chần gòn Edena N1820C 180 x 195 x 20 cm (Xanh lá non)
Sale Bộ chăn drap Edena ED723 160 x 200 cm (Vàng)
Mã giảm giá Bộ chăn drap bọc Edena Tencel ED705TC160200 160 x 200 cm (Kem)
Khuyến mãi Nệm bông ép Edena N1615 160 x 195 x 14 cm (Nhiều màu)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED324 180 x 200 cm (Kem)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED621 180 x 200 cm (Trắng)
Khuyến mại Nệm bông ép Edena N169 160 x 195 x 9 cm (Nhiều màu)
Deal Nệm lò xo Edena NLX1630 160 x 200 x 24 cm (Nhiều màu)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED324 160 x 200 cm (Kem)
Ưu Đãi Bộ chăn drap phủ Edena ED441 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mại Bộ chăn drap Edena ED336 180 x 200 cm (Trắng)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED315 180 x 200 cm (Hồng tro)
Mã giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED443 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED505 160 x 200 cm (Xanh bơ)
Voucher Bộ chăn drap phủ Edena ED443 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Giảm giá Nệm chần gòn Edena N1620C 160 x 195 x 20 cm (Nhiều màu)
Sale Bộ chăn drap Edena ED319 180 x 200 cm (Be)
Giảm giá Bộ chăn drap Edena ED712 160 x 200 cm (Xanh ngọc)
Mã giảm giá Nệm bông ép Edena N189 180 x 195 x 9 cm (Nhiều màu)
Khuyến mãi Bộ chăn drap Edena ED315 160 x 200 cm (Hồng tro)
Deal Bộ chăn drap phủ Edena ED440 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Nệm chần gòn Edena N169C 160 x 195 x 10 cm (Nhiều màu)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED618 160 x 200 cm (Xám)
Chương trình Bộ chăn drap phủ Edena ED442 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Chương trình Bộ drap bọc Edena ED4051 160 x 200 cm (Sọc caro vàng)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED621 160 x 200 cm (Trắng)
Coupon Bộ chăn drap phủ Edena ED445 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Sale Bộ chăn drap phủ Edena ED505 180 x 200 cm (Xanh bơ)
Khuyến mại Bộ chăn drap phủ Edena ED342 180 x 200 cm (Xám)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED726 180 x 200 cm (Trắng)
Sale Nệm bông ép Edena N1815 180 x 195 x 14 cm (Nhiều màu)
Khuyến mại Bộ chăn drap Edena ED726 160 x 200 cm (Trắng)
Sale Bộ chăn drap phủ Edena ED445 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mại Bộ chăn drap phủ Edena ED444 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mại Nệm bông ép Edena N1620 160 x 195 x 18 cm (Nhiều màu)
Coupon Bộ chăn drap phủ Edena ED440 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Deal Bộ chăn drap phủ Edena ED444 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mãi Ruột gối Deluxe Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Mã giảm giá Ruột gối ball Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED342 160 x 200 cm (Xám)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED319 160 x 200 cm (Be)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED617 160 x 200 cm (Xám)
Mã giảm giá Nệm chần gòn Edena N1815C 180 x 195 x 15 cm (Nhiều màu)
Chương trình Bộ chăn drap phủ Edena ED441 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Chương trình Nệm chần gòn Edena N189C 180 x 195 x 10 cm (Nhiều màu)

Giảm 10% hóa đơn Nội thất Edena hơn 700.000đ

Mã Giảm Giá

Code chỉ giảm không hơn 200.000đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ VinID khi mua tại Adayroi
Voucher Nệm chần gòn Edena N189C 180 x 195 x 10 cm (Nhiều màu)
Giảm giá Bộ chăn drap bọc chần gòn Edena ED3038 180 x 200 cm (Hồng kem)
Mã giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED443 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Nệm bông ép Edena N169 160 x 195 x 9 cm (Nhiều màu)
Mã giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED342 180 x 200 cm (Xám)
Mã giảm giá Nệm bông ép Edena N1620 160 x 195 x 18 cm (Nhiều màu)
Deal Bộ chăn drap phủ Edena ED441 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mãi Bộ chăn drap phủ Edena ED440 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Chương trình Nệm chần gòn Edena N1815C 180 x 195 x 15 cm (Nhiều màu)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED319 160 x 200 cm (Be)
Giảm giá Bộ chăn drap Edena ED324 180 x 200 cm (Kem)
Mã giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED444 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Chương trình Nệm bông ép Edena N1815 180 x 195 x 14 cm (Nhiều màu)
Sale Ruột gối ball Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED336 180 x 200 cm (Trắng)
Deal Bộ chăn drap bọc chần gòn Edena ED3034 160 x 200 cm (Hồng đỏ)
Khuyến mãi Bộ chăn drap phủ Edena ED505 160 x 200 cm (Xanh bơ)
Coupon Bộ chăn drap phủ Edena ED342 160 x 200 cm (Xám)
Khuyến mại Bộ chăn drap Edena ED618 160 x 200 cm (Xám)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED712 160 x 200 cm (Xanh ngọc)
Coupon Bộ chăn drap phủ Edena ED445 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mãi Nệm chần gòn Edena N1620C 160 x 195 x 20 cm (Nhiều màu)
Coupon Ruột gối tơ tằm Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Chương trình Nệm chần gòn Edena N1615C 160 x 195 x 15 cm (Nhiều màu)
Mã giảm giá Bộ chăn drap Edena ED617 160 x 200 cm (Xám)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED319 180 x 200 cm (Be)
Deal Bộ chăn drap phủ Edena ED440 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Sale Bộ chăn drap Edena ED315 180 x 200 cm (Hồng tro)
Sale Bộ chăn drap Edena ED621 180 x 200 cm (Trắng)
Giảm giá Nệm bông ép Edena N1615 160 x 195 x 14 cm (Nhiều màu)
Giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED445 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mãi Nệm bông ép Edena N189 180 x 195 x 9 cm (Nhiều màu)
Khuyến mãi Bộ chăn drap bọc Edena Tencel ED705TC160200 160 x 200 cm (Kem)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED726 180 x 200 cm (Trắng)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED315 160 x 200 cm (Hồng tro)
Giảm giá Bộ chăn drap Edena ED723 160 x 200 cm (Vàng)
Mã giảm giá Ruột gối Deluxe Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Chương trình Bộ chăn drap bọc chần gòn Edena ED3034 180 x 200 cm (Hồng đỏ)
Ưu Đãi Bộ chăn drap phủ Edena ED443 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Chương trình Bộ drap bọc Edena ED4051 160 x 200 cm (Sọc caro vàng)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED324 160 x 200 cm (Kem)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED726 160 x 200 cm (Trắng)
Deal Bộ chăn drap phủ Edena ED442 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Bộ chăn drap phủ Edena ED442 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED621 160 x 200 cm (Trắng)
Chương trình Bộ chăn drap phủ Edena ED441 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Nệm chần gòn Edena N1820C 180 x 195 x 20 cm (Xanh lá non)
Voucher Bộ chăn drap phủ Edena ED444 180 x 200 cm (Nhiều màu)

Giảm 5% trực tiếp vào mặt hàng Nội thất Edena hơn 400k

Mã Giảm Giá

Voucher adayroi.com chỉ giảm không hơn 400.000đ cho Nội thất Edena khi đặt hàng ở Ađâyrồi
Deal Ruột gối tơ tằm Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Coupon Ruột gối ball Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Deal Ruột gối Deluxe Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Sale Nệm chần gòn Edena N169C 160 x 195 x 10 cm (Xanh lá non)
Sale Bộ chăn drap Edena ED437 180 x 200 cm (Xanh da trời)
Khuyến mãi Bộ chăn drap Edena ED331 180 x 200 cm (Hồng cam)
Sale Bộ chăn drap Edena ED332 160 x 200 cm (Nhiều màu)
Khuyến mại Bộ chăn drap Edena ED712 180 x 200 cm (Xanh ngọc)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED614 160 x 200 cm (Hồng)
Coupon Nệm bông ép Edena N169 160 x 195 x 9 cm (Hồng)
Khuyến mãi Nệm bông ép Edena N1815 180 x 195 x 14 cm (Hồng)
Khuyến mãi Nệm chần gòn Edena N189C 180 x 195 x 10 cm (Xanh lá non)
Khuyến mại Nệm chần gòn Edena N1815C 180 x 195 x 15 cm (Xanh lá non)
Khuyến mại Nệm chần gòn Edena N1620C 160 x 195 x 20 cm (Xanh lá non)
Sale Nệm lò xo Edena NLX1630 160 x 200 x 27 cm (Trắng)
Coupon Bộ chăn drap phủ Edena ED342 180 x 200 cm (Xám)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED436 180 x 200 cm (Xanh dương)
Deal Bộ chăn drap Edena ED332 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED336 180 x 200 cm (Trắng)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED324 180 x 200 cm (Kem)
Mã giảm giá Bộ chăn drap Edena ED514 180 x 200 cm (Kem)
Khuyến mãi Bộ chăn drap Edena ED621 180 x 200 cm (Trắng)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED437 160 x 200 cm (Xanh da trời)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED614 180 x 200 cm (Hồng)
Khuyến mãi Bộ chăn drap Edena ED336 160 x 200 cm (Trắng)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED335 160 x 200 cm (Trắng)
Mã giảm giá Bộ chăn drap Edena ED324 160 x 200 cm (Kem)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED514 160 x 200 cm (Kem)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED621 160 x 200 cm (Trắng)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED618 160 x 200 cm (Xám)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED617 160 x 200 cm (Xám)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED723 160 x 200 cm (Vàng)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED717 160 x 200 cm (Nâu)
Deal Bộ chăn drap Edena ED712 160 x 200 cm (Xanh ngọc)
Mã giảm giá Nệm bông ép Edena N189 180 x 195 x 9 cm (Hồng)
Giảm giá Nệm bông ép Edena N1615 160 x 195 x 14 cm (Hồng)
Voucher Nệm bông ép Edena N1620 160 x 195 x 18 cm (Hồng)
Chương trình Nệm bông ép Edena N1820 180 x 195 x 18 cm (Hồng)
Sale Nệm chần gòn Edena N1615C 160 x 195 x 15 cm (Xanh lá non)
Ưu Đãi Nệm lò xo Edena NLX1830 180 x 200 x 27 cm (Trắng)
Giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED342 160 x 200 cm (Xám)
Voucher Bộ chăn drap phủ Edena ED505 180 x 200 cm (Xanh bơ)
Coupon Bộ 3 khăn Edena 38 x 74 cm (Nhiều màu)

Mã giảm 10% sản phẩm Nội thất Edena trên 400.000đ

Mã Giảm Giá

Coupon a đây rồi được giảm không hơn 300.000đ cho Nội thất Edena khi đặt hàng ở Web Adayroi
Sale Bộ 3 khăn Edena 38 x 74 cm (Nhiều màu)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED324 160 x 200 cm (Kem)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED514 160 x 200 cm (Kem)
Giảm giá Nệm bông ép Edena N1615 160 x 195 x 14 cm (Hồng)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED324 180 x 200 cm (Kem)
Mã giảm giá Nệm bông ép Edena N1820 180 x 195 x 18 cm (Hồng)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED621 180 x 200 cm (Trắng)
Voucher Nệm bông ép Edena N169 160 x 195 x 9 cm (Hồng)
Ưu Đãi Ruột gối Deluxe Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED614 160 x 200 cm (Hồng)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED723 160 x 200 cm (Vàng)
Khuyến mãi Nệm chần gòn Edena N1815C 180 x 195 x 15 cm (Xanh lá non)
Coupon Nệm chần gòn Edena N169C 160 x 195 x 10 cm (Xanh lá non)
Giảm giá Bộ chăn drap Edena ED336 160 x 200 cm (Trắng)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED335 160 x 200 cm (Trắng)
Mã giảm giá Bộ chăn drap Edena ED621 160 x 200 cm (Trắng)
Coupon Bộ chăn drap phủ Edena ED342 160 x 200 cm (Xám)
Mã giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED505 180 x 200 cm (Xanh bơ)
Khuyến mãi Nệm chần gòn Edena N189C 180 x 195 x 10 cm (Xanh lá non)
Coupon Nệm lò xo Edena NLX1830 180 x 200 x 27 cm (Trắng)
Khuyến mãi Bộ chăn drap Edena ED717 160 x 200 cm (Nâu)
Giảm giá Ruột gối ball Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Sale Nệm chần gòn Edena N1620C 160 x 195 x 20 cm (Xanh lá non)
Deal Nệm bông ép Edena N1620 160 x 195 x 18 cm (Hồng)
Deal Bộ chăn drap Edena ED331 180 x 200 cm (Hồng cam)
Coupon Ruột gối tơ tằm Edena 45 x 65 cm (Trắng)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED332 180 x 200 cm (Nhiều màu)
Coupon Nệm chần gòn Edena N1615C 160 x 195 x 15 cm (Xanh lá non)
Khuyến mãi Bộ chăn drap Edena ED617 160 x 200 cm (Xám)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED712 180 x 200 cm (Xanh ngọc)
Giảm giá Bộ chăn drap phủ Edena ED342 180 x 200 cm (Xám)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED437 180 x 200 cm (Xanh da trời)
Voucher Nệm lò xo Edena NLX1630 160 x 200 x 27 cm (Trắng)
Deal Nệm bông ép Edena N189 180 x 195 x 9 cm (Hồng)
Khuyến mãi Nệm bông ép Edena N1815 180 x 195 x 14 cm (Hồng)
Chương trình Bộ chăn drap Edena ED514 180 x 200 cm (Kem)
Khuyến mại Bộ chăn drap Edena ED618 160 x 200 cm (Xám)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED437 160 x 200 cm (Xanh da trời)
Coupon Bộ chăn drap Edena ED614 180 x 200 cm (Hồng)
Giảm giá Bộ chăn drap Edena ED336 180 x 200 cm (Trắng)
Ưu Đãi Bộ chăn drap Edena ED436 180 x 200 cm (Xanh dương)
Sale Bộ chăn drap Edena ED712 160 x 200 cm (Xanh ngọc)
Voucher Bộ chăn drap Edena ED332 160 x 200 cm (Nhiều màu)

Edena là nơi nhiều người dùng mua:

 • Bộ 3 khăn Edena 38 x 74 cm (Nhiều màu)
 • Ruột gối Deluxe Edena 45 x 65 cm (Trắng)
 • Ruột gối ball Edena 45 x 65 cm (Trắng)
 • Bộ chăn drap Edena ED335 160 x 200 cm (Trắng) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED621 160 x 200 cm (Trắng) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED618 160 x 200 cm (Xám) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED723 160 x 200 cm (Vàng) – Tặng 1 mền 150 x 200cm
 • Bộ chăn drap Edena ED621 180 x 200 cm (Trắng) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Nệm chần gòn Edena N1615C 160 x 195 x 15 cm (Xanh lá non) – Tặng 1 mền 150 x 200cm
 • Bộ chăn drap Edena ED332 160 x 200 cm (Nhiều màu) – Tặng 1 hộp cơm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED336 160 x 200 cm (Trắng) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED324 160 x 200 cm (Kem) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED712 180 x 200 cm (Xanh ngọc) – Tặng 1 mền 150 x 200cm
 • Bộ chăn drap Edena ED614 160 x 200 cm (Hồng) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED331 180 x 200 cm (Hồng cam) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED514 180 x 200 cm (Kem) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Ruột gối tơ tằm Edena 45 x 65 cm (Trắng)
 • Nệm bông ép Edena N169 160 x 195 x 9 cm (Hồng) – Tặng 1 hộp cơm hoặc 1 áo khoác
 • Nệm bông ép Edena N1820 180 x 195 x 18 cm (Hồng) – Tặng 1 mền 150 x 200cm
 • Bộ chăn drap Edena ED614 180 x 200 cm (Hồng) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED514 160 x 200 cm (Kem) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED617 160 x 200 cm (Xám) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED717 160 x 200 cm (Nâu) – Tặng 1 mền 150 x 200cm
 • Bộ chăn drap Edena ED712 160 x 200 cm (Xanh ngọc) – Tặng 1 mền 150 x 200cm
 • Bộ chăn drap Edena ED437 180 x 200 cm (Xanh da trời) – Tặng gối trang trí hoặc áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED332 180 x 200 cm (Nhiều màu) – Tặng gối trang trí hoặc áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED336 180 x 200 cm (Trắng) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED324 180 x 200 cm (Kem) – Tặng 1 gối trang trí 50 x 50cm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED437 160 x 200 cm (Xanh da trời) – Tặng 1 hộp cơm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap Edena ED436 180 x 200 cm (Xanh dương) – Tặng gối trang trí hoặc áo khoác
 • Nệm chần gòn Edena N1815C 180 x 195 x 15 cm (Xanh lá non) – Tặng 1 mền 150 x 200cm
 • Nệm chần gòn Edena N1620C 160 x 195 x 20 cm (Xanh lá non) – Tặng 1 mền 150 x 200cm
 • Nệm lò xo Edena NLX1630 160 x 200 x 27 cm (Trắng) – Tặng 1 mền 150 x 200cm hoặc Túi xách du lịch
 • Nệm lò xo Edena NLX1830 180 x 200 x 27 cm (Trắng) – Tặng 1 mền 150 x 200cm hoặc Túi xách du lịch
 • Nệm bông ép Edena N1815 180 x 195 x 14 cm (Hồng) – Tặng 1 mền 150 x 200cm hoặc 1 Túi xách du lịch
 • Nệm bông ép Edena N1620 160 x 195 x 18 cm (Hồng) – Tặng 1 mền 150 x 200cm hoặc túi xách du lịch
 • Nệm chần gòn Edena N169C 160 x 195 x 10 cm (Xanh lá non) – Tặng 1 hộp cơm hoặc 1 áo khoác
 • Nệm chần gòn Edena N189C 180 x 195 x 10 cm (Xanh lá non) – Tặng 1 hộp cơm hoặc 1 áo khoác
 • Nệm bông ép Edena N189 180 x 195 x 9 cm (Hồng) – Tặng 1 hộp cơm hoặc 1 áo khoác
 • Nệm bông ép Edena N1615 160 x 195 x 14 cm (Hồng) – Tặng 1 hộp cơm hoặc 1 áo khoác
 • Bộ chăn drap phủ Edena ED342 160 x 200 cm (Xám)
 • Bộ chăn drap phủ Edena ED342 180 x 200 cm (Xám)
 • Bộ chăn drap phủ Edena ED505 180 x 200 cm (Xanh bơ)

Mục tiêu phát triển của Edena là chất lượng sản phẩm dẫn đầu, mang lại sức khỏe cho mọi người và xây dựng không gian sống nghệ thuật cho mọi nhà Việt với giá thành Việt. Mở rộng hệ thống kinh doanh ngày càng quy mô để xây dựng nguồn lao động rộng lớn

Cuối năm 2006, thương hiệu Edena ra đời với các dòng sản phẩm Chăn – Drap – Gối – Nệm cao cấp với chất liệu 100% tự nhiên nhập khẩu từ Hàn Quốc, dựa trên dây chuyền sản xuất hiện đại để đưa ra thị trường những bộ sản phẩm chất lượng. Mục tiêu phát triển của Edena là chất lượng sản phẩm dẫn đầu, mang lại sức khỏe cho mọi người và xây dựng không gian sống nghệ thuật cho mọi gian nhà Việt với giá thành Việt. Với hơn 220 đại lý, showroom toàn quốc, Edena đang dần khẳng định sự hấp dẫn và trở thành một thương hiệu đầy sức cạnh tranh trên thị trường.

Các mặt hàng hiện tại của Edena gồm có: chăn – drap – gối, ruột gối, nệm bông ép, nệm chần gòn và các loại sản phẩm hỗ trợ khác như Topper êm ái để lót trên mặt nệm, túi ngủ… Riêng về Chăn – Drap – Mền Edena rất đa dạng và phong phú kể cả thiết kế lẫn màu sắc. Thương hiệu sử dụng những loại vải phù hợp với khí hậu và điều kiện sống tại Việt Nam như cotton, satin cao cấp khổ lớn, Solid, Tencel.

Tất cả những chất liệu vải nói trên của Edena đều được kiểm nghiệm tại trung tâm về việc đạt tiêu chuẩn sử dụng, không chất formadldehyte là chất gây ung thư và các tạp chất kích ứng da. Đặc biệt, Tencel là một loại vải mềm, mượt mà như lụa, mát mịn vì được làm từ vỏ cây – một chất liệu thuần thiên nhiên, không có bất kỳ chất hóa học nào gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng, kể cả chất thải của loại vải này cũng hoàn toàn vô hại.

Nệm Edena có độ phẳng cứng tối ưu cả hai mặt, bảo đảm cho cột sống người nằm luôn được cố định vững vàng, nâng đỡ và ổn định được cột sống người nằm, không gây đau lưng sau khi ngủ dậy. Yếu tố này quan trọng cho tất cả mọi người, đặc biệt hơn là đối với trẻ em đang phát triển xương và người già có cột sống yếu. 

Tại Adayroi, các sản phẩm Chăn – Drap – Gối – Nệm Edena với đa dạng các dòng mẫu mã, sản phẩm mới tung ra thị trường nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu người dân. Càng bất ngờ hơn khi đến với Adayroi.com, bạn sẽ có trải nghiệm mua sắm trực tuyến hoàn toàn mới với nhiều chương trình hấp dẫn, giá thành tốt nhất, lại còn sự hỗ trợ chuyên nghiệp tận tình của chuyên viên tư vấn. Vì vậy, sản phẩm mà bạn chọn mua sẽ mang tính khách quan nhất và hợp lý nhất.

Các chương trình code giảm giá của Edena từ nơi bán Website LazadaGGCT thì bạn nhận được nhiều khuyến mãi nhất.

Danh sách mã giảm giá Edena