Mã giảm giá Himel hết hạn

Khuyến mại 5% cho đơn hàng Nội thất Himel trên 300k

Mã Giảm Giá

Mã giảm giá chỉ giảm không hơn 500.000Đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ VinID khi đặt hàng ở Ađâyrồi
Khuyến mại Cầu dao tự động 2P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 63A
Khuyến mãi Cầu dao tự động 1P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 25A
Coupon Cầu dao tự động 1P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 3P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 40A
Coupon Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 20A
Ưu Đãi Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 50A
Mã giảm giá Cầu dao tự động 3P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 10A
Ưu Đãi Cầu dao tự động 3P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 4P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động 2P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 3P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 2P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 16A
Coupon Cầu dao tự động 2P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 1P 63A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 1P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 2P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 1P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Chương trình Cầu dao tự động 3P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 32A
Ưu Đãi Cầu dao tự động 3P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Ưu Đãi Cầu dao tự động 3P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
Khuyến mãi Cầu dao tự động 3P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 2P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 1P 50A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 2P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 1P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 2P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Chương trình Cầu dao tự động 1P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
Chương trình Cầu dao tự động 4P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 1P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)

Coupon giảm 12% với sản phẩm Nội thất Himel trên 1.000.000đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mãi được giảm cao nhất 200k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vinmart & Thẻ Vin ID khi đặt đơn tại A đây rồi
Deal Cầu dao tự động 4P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động 3P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Ưu Đãi Cầu dao tự động 3P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 2P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 4P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 1P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 2P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 1P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 25A
Deal Cầu dao tự động 2P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 1P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
Ưu Đãi Cầu dao tự động 3P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 16A
Chương trình Cầu dao tự động 3P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động 2P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 1P 50A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 40A
Voucher Cầu dao tự động 2P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 1P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 32A
Voucher Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 50A
Voucher Cầu dao tự động 1P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 2P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Ưu Đãi Cầu dao tự động 3P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Ưu Đãi Cầu dao tự động 1P 63A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động 1P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 2P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 3P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 10A
Khuyến mãi Cầu dao tự động 3P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 3P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 63A
Deal Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 20A
Chương trình Cầu dao tự động 2P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 1P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)

Giảm thêm 10% cho đơn hàng Nội thất Himel từ 700.000đ

Mã Giảm Giá

Coupon chỉ giảm cao nhất 200.000Đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vinmart & Thẻ VinID khi mua ở Adayroi
Khuyến mại Cầu dao tự động 1P 63A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 2P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động 1P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động 3P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Chương trình Cầu dao tự động 3P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 32A
Khuyến mại Cầu dao tự động 2P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 2P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 20A
Ưu Đãi Cầu dao tự động 2P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 1P 50A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 63A
Sale Cầu dao tự động 3P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 2P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 3P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 16A
Ưu Đãi Cầu dao tự động 3P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 2P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 40A
Chương trình Cầu dao tự động 1P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 4P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 1P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 50A
Chương trình Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 10A
Giảm giá Cầu dao tự động 4P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Khuyến mãi Cầu dao tự động 2P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 1P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động 3P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Ưu Đãi Cầu dao tự động 1P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 3P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 3P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Ưu Đãi Cầu dao tự động 2P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 25A
Coupon Cầu dao tự động 1P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 1P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)

Khuyến mãi 5% mặt hàng Nội thất Himel từ 400k

Mã Giảm Giá

Code adayroi.com chỉ giảm không hơn 400.000đ cho Nội thất Himel khi đặt đơn trên A đây rồi
Voucher Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 20A
Chương trình Cầu dao tự động 4P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 2P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 2P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 3P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động 3P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Khuyến mãi Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 25A
Voucher Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 50A
Coupon Cầu dao tự động 1P 50A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 1P 63A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Chương trình Cầu dao tự động 2P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Chương trình Cầu dao tự động 2P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 3P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động 3P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 4P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 1P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 1P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động 1P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 1P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 1P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Khuyến mãi Cầu dao tự động 1P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
Ưu Đãi Cầu dao tự động 1P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 2P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 2P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 2P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 2P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 3P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 3P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 3P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động 3P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 10A
Sale Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 16A
Coupon Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 32A
Deal Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 40A
Ưu Đãi Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 63A

Giảm thêm 10% mặt hàng Nội thất Himel từ 400k

Mã Giảm Giá

Voucher a đây rồi được giảm không hơn 300k cho Nội thất Himel khi đặt hàng tại Mã giảm giá Adayroi
Voucher Cầu dao tự động 2P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Chương trình Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 16A
Deal Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 32A
Giảm giá Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 63A
Chương trình Cầu dao tự động 1P 63A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 2P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động 3P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động 3P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 4P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động 1P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 2P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Ưu Đãi Cầu dao tự động 2P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 3P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 20A
Mã giảm giá Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 25A
Coupon Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 10A
Deal Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 40A
Sale Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 50A
Giảm giá Cầu dao tự động 1P 50A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 2P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 4P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động 1P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 1P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động 1P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 1P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 1P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
Giảm giá Cầu dao tự động 1P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
Voucher Cầu dao tự động 2P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Chương trình Cầu dao tự động 2P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Khuyến mại Cầu dao tự động 2P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
Deal Cầu dao tự động 3P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 3P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
Coupon Cầu dao tự động 3P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
Mã giảm giá Cầu dao tự động 3P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
Sale Cầu dao tự động 3P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)

Himel bán sản phẩm:

 • Cầu dao tự động 1P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
 • Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 10A
 • Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 16A
 • Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 20A
 • Cầu dao tự động 1P 63A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 2P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 3P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 2P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 3P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 3P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
 • Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 25A
 • Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 32A
 • Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 40A
 • Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 50A
 • Cầu dao tự động MCB 10kA 2P C Type 63A
 • Cầu dao tự động 1P 50A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 2P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 3P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 4P 50A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C50 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 4P 63A dòng cắt 4.5kA MCB Himel HDB6s C63 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 1P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 1P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 1P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 1P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 1P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 1P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 2P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 2P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 2P 25A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C25 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 2P 32A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C32 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 2P 6A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C6 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 3P 10A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C10 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 3P 16A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C16 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 3P 20A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C20 (Trắng)
 • Cầu dao tự động 3P 40A dòng cắt 6kA MCB Himel HDB6s C40 (Trắng)

Các chương trình voucher giảm giá của Himel từ nơi bán AeonEshopGGCT thì bạn có thể mua hàng chính hãng giá rẻ nhất.

Danh sách mã giảm giá Himel