Mã giảm giá Hohner hết hạn

Khuyến mãi 5% với sản phẩm Nhạc cụ Hohner hơn 300k

Mã Giảm Giá

Khuyến mại được giảm cao nhất 500k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vinmart & Thẻ Vin ID khi mua tại Web Adayroi
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key G)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Deluxe M200505 (Key E)
Voucher Kèn harmonica Hohner Pocket Pal M59501 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533086 (Key G)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Chromatic Super 270 Deluxe M754001 (Key C)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542056 (Key E)
Coupon Đàn guitar Acoustic Hohner CS-DCETBK
Coupon Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65SB
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533066 (Key F)
Coupon Kèn harmonica Hohner Tremolo Kreuzwender Replacement Harp M5348017 (Key C)
Deal Kèn harmonica Hohner Happy Harp Green M5153 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Octave M189653 (Key C)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Echo Tremolo 32 M2309017 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533056 (Key E)
Coupon Kèn harmonica Hohner Mellow M753801 (Key C)
Sale Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590086 (Key G)
Sale Đàn Guitar Classic Hohner HC06
Giảm giá Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65SNP
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Cross Harp M566016 (Key C)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Chromatic Chrometta 12 M25501 (Key C)
Deal Kèn harmonica Hohner Tremolo Golden Melody M241608 (Key G)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key F)
Chương trình Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220TBK
Deal Kèn harmonica Hohner Special 20 Classic Country M560616 (Key C)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Golden Melody M542016 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band 1896 Classic M1896056 (Key E)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key A)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Deluxe M200501 (Key C)
Khuyến mãi Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65TBK
Deal Kèn harmonica Hohner Marine Band 364/24 – M364017 (Key C)
Khuyến mãi Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65GN
Voucher Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65TBK
Chương trình Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590016 (Key C)
Coupon Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220SB
Deal Kèn harmonica Hohner Diatonic Speedy Display PL91190
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Mini Harp M12505
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542066 (Key F)
Khuyến mãi Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65NT
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Traveller Harp Display M91701
Coupon Kèn harmonica Hohner Puck M55001 (Key C)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Golden Melody M2416017
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Mini Color Harp M91301
Chương trình Đàn Acousic Hohner HW220N
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Marine Band M36501 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560056 (Key E)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Mini Harp M12001
Coupon Sáo recorder Hohner B9565
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Tremolo Ocean Star M254001

Mã giảm 12% sản phẩm Nhạc cụ Hohner hơn 1.000.000đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mại tối đa giảm cao nhất 200k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ Vin ID khi đặt hàng ở Adayroi
Coupon Kèn harmonica Hohner Marine Band 364/24 – M364017 (Key C)
Sale Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220SB
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Tremolo Kreuzwender Replacement Harp M5348017 (Key C)
Deal Kèn harmonica Hohner Traveller Harp Display M91701
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Happy Harp Green M5153 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542066 (Key F)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Mellow M753801 (Key C)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Chromatic Chrometta 12 M25501 (Key C)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533056 (Key E)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Golden Melody M2416017
Coupon Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590016 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Deluxe M200505 (Key E)
Coupon Kèn harmonica Hohner Tremolo Ocean Star M254001
Coupon Kèn harmonica Hohner Golden Melody M542016 (Key C)
Khuyến mãi Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65SB
Coupon Kèn harmonica Hohner Mini Color Harp M91301
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Deluxe M200501 (Key C)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Chromatic Super 270 Deluxe M754001 (Key C)
Mã giảm giá Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65GN
Voucher Đàn guitar Acoustic Hohner CS-DCETBK
Chương trình Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560056 (Key E)
Deal Kèn harmonica Hohner Mini Harp M12505
Deal Kèn harmonica Hohner Mini Harp M12001
Sale Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65SNP
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533066 (Key F)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533086 (Key G)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Octave M189653 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590086 (Key G)
Voucher Sáo recorder Hohner B9565
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542056 (Key E)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Pocket Pal M59501 (Key C)
Sale Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band 1896 Classic M1896056 (Key E)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Tremolo Golden Melody M241608 (Key G)
Voucher Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65NT
Coupon Đàn Guitar Classic Hohner HC06
Ưu Đãi Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65TBK
Chương trình Kèn harmonica Hohner Echo Tremolo 32 M2309017 (Key C)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key F)
Coupon Kèn harmonica Hohner Marine Band M36501 (Key C)
Sale Kèn harmonica Hohner Puck M55001 (Key C)
Ưu Đãi Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65TBK
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Special 20 Classic Country M560616 (Key C)
Coupon Đàn Acousic Hohner HW220N
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key A)
Voucher Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220TBK
Deal Kèn harmonica Hohner Cross Harp M566016 (Key C)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Diatonic Speedy Display PL91190
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key G)

Khuyến mãi 10% cho sản phẩm Nhạc cụ Hohner hơn 700k

Mã Giảm Giá

Code được giảm không hơn 200k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vinmart & Thẻ VinID khi đặt đơn trên Coupon Adayroi
Voucher Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501206 (Key F)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560056 (Key E)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band SBS – M36581 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590066 (Key F)
Deal Đàn Guitar Classic Hohner HC06
Deal Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65TBK
Mã giảm giá Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220SB
Khuyến mại Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65GN
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533086 (Key G)
Mã giảm giá Đàn guitar Acoustic Hohner CS-DCETBK
Sale Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533056 (Key E)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501201 (Key C)
Deal Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501210 (Key A)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Marine Band 364/24 – M364017 (Key C)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band 1896 Classic M1896056 (Key E)
Deal Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65TBK
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560106 (Key A)
Sale Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65SNP
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Golden Melody M542016 (Key C)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501211 (Key Bb)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Deluxe M200505 (Key E)
Coupon Kèn harmonica Hohner Tremolo Ocean Star M254001
Voucher Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542066 (Key F)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590056 (Key E)
Khuyến mãi Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220TBK
Deal Kèn harmonica Hohner Puck M55001 (Key C)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501203 (Key D)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533066 (Key F)
Coupon Kèn harmonica Hohner Mini Color Harp M91301
Mã giảm giá Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65NT
Ưu Đãi Sáo recorder Hohner B9565
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Mini Harp M12505
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Happy Harp Yellow M5151 (Key C)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Chromatic Chrometta 14 M25701 (Key C)
Mã giảm giá Đàn Acousic Hohner HW220N
Chương trình Kèn harmonica Hohner Echo Tremolo 32 M2309017 (Key C)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560116 (Key Bb)
Deal Kèn harmonica Hohner Diatonic Bob Dylan Signature M589016 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Silver Star M50401 (Key C)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Chromatic Chrometta 12 M25501 (Key C)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Tremolo Golden Melody M241608 (Key G)
Khuyến mãi Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65SB
Deal Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542056 (Key E)
Coupon Kèn harmonica Hohner Pocket Pal M59501 (Key C)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Speedy Display PL91190
Voucher Kèn harmonica Hohner Tremolo Kreuzwender Replacement Harp M5348017 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Happy Harp Green M5153 (Key C)
Voucher Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560036 (Key D)

Trừ thêm 5% đơn hàng Nhạc cụ Hohner hơn 400k

Mã Giảm Giá

Khuyến mại a day roi tối đa giảm không hơn 400.000đ cho Nhạc cụ Hohner khi đặt hàng trên Adayroi Vingroup
Voucher Kèn harmonica Hohner Puck M55001 (Key C)
Chương trình Kèn harmonica Diatonic Hohner Special 20 – M560016 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Jean Jacques Milteau M501208 (Key G)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Little Lady Gold M110
Deal Kèn harmonica Hohner Golden Melody M542016 (Key C)
Coupon Đàn Guitar Classic Hohner HC06
Chương trình Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65CS
Deal Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key G)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Octave M189653 (Key C)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band 1896 Classic M1896056 (Key E)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Deluxe M200505 (Key E)
Deal Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533066 (Key F)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542056 (Key E)
Sale Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542066 (Key F)
Deal Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560036 (Key D)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band SBS – M36581 (Key C)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501210 (Key A)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590056 (Key E)
Sale Kèn harmonica Hohner Happy Harp Green M5153 (Key C)
Chương trình Đàn guitar Acoustic Hohner CS-DCETBK
Chương trình Kèn harmonica Hohner Tremolo Kreuzwender Replacement Harp M5348017 (Key C)
Khuyến mãi Bao đựng harmonica Hohner MZ91150
Chương trình Kèn harmonica Hohner Silver Star M50406 (Key F)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Blues Band M55901 (Key C)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Hot Metal M57201 (Key C)
Deal Kèn harmonica Hohner Chromatic Larry Adler 64 – M757401 (Key C)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band 1896 Classic M189693 (Key C)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Chromatic CX-12 Gold M754502
Chương trình Kèn harmonica Hohner Diatonic Pro Harp M564016 (Key C)
Mã giảm giá Đàn Acousic Hohner HW220N
Khuyến mãi Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220TBK
Khuyến mại Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220SB
Coupon Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65TBK
Mã giảm giá Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65SB
Coupon Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65GN
Khuyến mãi Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65SNP
Sale Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65NT
Sale Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65TBK
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Mini Harp M12001
Coupon Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key F)
Voucher Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key A)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Deluxe M200501 (Key C)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Golden Melody M2416017
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Marine Band M36501 (Key C)
Voucher Kèn harmonica Hohner Special 20 Classic Country M560616 (Key C)
Voucher Kèn harmonica Hohner Cross Harp M566016 (Key C)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590016 (Key C)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590086 (Key G)

Voucher 10% với đơn hàng Nhạc cụ Hohner hơn 400.000đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mại adayroi chỉ giảm cao nhất 300.000đ cho Nhạc cụ Hohner khi mua tại Adayroi
Voucher Kèn harmonica Hohner Golden Melody M2416017
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Chromatic Chrometta 12 M25501 (Key C)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560036 (Key D)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Golden Melody M542016 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Happy Harp Yellow M5151 (Key C)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560066 (Key F)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Jean Jacques Milteau M501208 (Key G)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542056 (Key E)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560116 (Key Bb)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band SBS – M36581 (Key C)
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501210 (Key A)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band 1896 Classic M1896056 (Key E)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533056 (Key E)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533086 (Key G)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542066 (Key F)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Big River Harp M590056 (Key E)
Sale Kèn harmonica Hohner Rocket AMP M2015016 (Key C)
Giảm giá Sáo recorder Hohner B9516
Chương trình Kèn harmonica Hohner Blues Bender M58510 (Key A)
Mã giảm giá Sáo recorder Hohner B9565
Khuyến mại Kèn harmonica Hohner Silver Star M50403 (Key D)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Silver Star M50408 (Key G)
Chương trình Kèn harmonica Hohner Pocket Pal M59501 (Key C)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Silver Star M50405 (Key E)
Coupon Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key F)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Mini Color Harp M91301
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Happy Harp Blue M5152 (Key C)
Sale Kèn harmonica Hohner Double Side Puck M55333 (Key C&G)
Deal Kèn harmonica Hohner Mini Little Lady Standard M109007 (Key C)
Deal Kèn harmonica Hohner Silver Star M50410 (Key A)
Sale Kèn harmonica Hohner Blues Band M55901 (Key C)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band 1896 Classic M189693 (Key C)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Chromatic Super 64X – M758401
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Larry Adler 48 – M753401
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Octave M189653 (Key C)
Coupon Kèn harmonica Hohner Chromatic Super 270 Deluxe M754001 (Key C)
Coupon Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65TBK
Coupon Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65CS
Coupon Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65SB
Deal Đàn Guitar Classic Hohner HC06
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Deluxe M200505 (Key E)
Coupon Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533066 (Key F)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Echo Tremolo 32 M2309017 (Key C)
Khuyến mãi Kèn harmonica Hohner Tremolo Golden Melody M241608 (Key G)
Mã giảm giá Kèn harmonica Hohner Puck M55001 (Key C)
Giảm giá Kèn harmonica Hohner Chromatic Chrometta 14 M25701 (Key C)
Ưu Đãi Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560106 (Key A)
Chương trình Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501201 (Key C)

Hohner cung cấp cho người dùng:

 • Kèn harmonica Hohner Chromatic CX12 Black M754500
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Golden Melody M542066 (Key F)
 • Kèn harmonica Hohner Jean Jacques Milteau M501208 (Key G)
 • Kèn harmonica Hohner Blues Band M55901 (Key C)
 • Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65TBK
 • Kèn harmonica Hohner Mellow M753801 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Pro Harp M564016 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner Marine Band 364/24 – M364017 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner Blues Bender M58510 (Key A)
 • Kèn harmonica Hohner Silver Star M50403 (Key D)
 • Kèn harmonica Hohner Alabama Blues M50201
 • Kèn harmonica Hohner Chromatic Super 64 – M758201
 • Kèn harmonica Hohner Traveller Harp Display M91701
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560106 (Key A)
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560036 (Key D)
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560056 (Key E)
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Bob Dylan Signature M589016 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner Golden Melody M2416017
 • Kèn harmonica Hohner Chromatic Super 270 Deluxe M754001 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner Tremolo Kreuzwender Replacement Harp M5348017 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner Double Side Puck M55333 (Key C&G)
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band Deluxe M200508 (Key G)
 • Kèn harmonica Hohner Mini Little Lady Standard M109007 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner Silver Star M50410 (Key A)
 • Kèn harmonica Hohner Silver Star M50411 (Key Bb)
 • Đàn Guitar Acoustic Hohner SD65CS
 • Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220TBK
 • Đàn Guitar Acoustic Hohner HW220SB
 • Đàn Guitar Acoustic Hohner CD65GN
 • Kèn harmonica Hohner Mini Color Harp M91301
 • Kèn harmonica Hohner Chromatic CX-12 Gold M754502
 • Kèn harmonica Hohner Chromonica M28001
 • Kèn harmonica Diatonic Hohner Special 20 – M560016 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560086 (Key G)
 • Kèn harmonica Hohner Little Lady Gold M110
 • Kèn harmonica Hohner Larry Adler 48 – M753401
 • Sáo recorder Hohner B9516
 • Kèn harmonica Hohner Golden Melody M542016 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner Silver Star M50405 (Key E)
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Marine Band 1896 Classic M1896056 (Key E)
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Blues Harp MS – M533056 (Key E)
 • Kèn harmonica Hohner Tremolo Golden Melody M241608 (Key G)
 • Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501201 (Key C)
 • Kèn harmonica Hohner J.J Milteau Deep Blues M501210 (Key A)
 • Kèn harmonica Hohner Mini Harp M12001
 • Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key F)
 • Kèn harmonica Hohner Marine Band 1896 Classic (Key A)
 • Kèn harmonica Hohner Diatonic Special 20 – M560066 (Key F)

Hohner là một trong những nhà sản xuất nhạc cụ nổi tiếng và uy tín hàng đầu đến từ Đức. Từ năm 1857, Hohner bắt đầu sản xuất các loại nhạc cụ như harmonica, accordions, melodicas và guitar chất lượng cao đi cùng mẫu mã đẹp mắt. Trong đó Harmonica và Accordion là loại nhạc cụ nổi tiếng và độc đáo hàng đầu của Hohner. Họ đã rất tích cực trong việc phổ biến âm nhạc trong giáo dục. Gần đây hãng vừa mới tham gia tổ chức GAMA, một tổ chức được thành lập với mong muốn đem sự vui vẻ khi chơi đàn guitar phổ biến cho mọi người.

Tính đến này, Hohner đã sỡ hữu hơn 25000 loại harmonica khác nhau, tất cả các loại harmonica này đều được chăm chút kỹ lưỡng bởi người phụ trách, tạo nên bộ sưu tập lớn nhất trên thế giới.

Harmonica của Hohner được sản xuất từ chất liệu cao cấp, rất bền và có tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất 100% ở Đức. Mẫu mã và kiểu dáng kèn đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, từ thiếu nhi cho đến người chơi nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

Đàn guitar Hohner có ưu điểm là chất lượng tốt đi cùng với nhiều mức giá khác nhau, người chơi có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu. Trong đó có phân khúc giá bình dân, phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên, người chơi không chuyên nghiệp. 

Mua đàn online chưa bao giờ dễ dàng hơn với Adayroi.com – trang thương mại điện tử chính thức của tập đoàn Vingroup. Adayroi.com hiện có hàng loạt các loại đàn chính hãng do Hohner sản xuất. Mua đàn tại Adayroi bạn sẽ được trải nghiệm mua sắm cực kỳ thú vị với các ưu đãi như giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí cho đơn hàng trên 150.000đ, đổi trả dễ dàng, mức khuyến mãi siêu hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi khác. 

Lấy voucher tốt của Hohner từ nơi bán LazadaGiam Gia Cho Tui giúp bạn mua online giá tốt nhất.

Danh sách mã giảm giá Hohner