Mã giảm giá LaCie hết hạn

Giảm ngay 5% với mặt hàng Ổ cứng di động – USB LaCie hơn 150k

Mã Giảm Giá

Coupon chỉ giảm cao nhất 200.000Đ khi mua ở Ađâyrồi.com
Chương trình Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 500GB Cam
Khuyến mãi Ổ cứng di động LaCie Porsche Design Mobile Drive Silver R 1TB – STET1000400
Sale Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 500GB Xám (LAC301998)
Coupon Ổ cứng di động LaCie Porsche Design Mobile Drive P'9227 1TB – STFD1000402
Coupon Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 2TB (LAC9000459)
Deal Ổ cứng di động LaCie Porsche Design Mobile Drive Silver R 2TB – STET2000400
Ưu Đãi Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 500GB (Bạc) Design for Mac
Coupon Ổ cứng di động LaCie Rugged Thunderbolt 1TB Cam
Sale Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra v3 5TB – USB 3.0/ FW800 / eSATA, 3.5″
Sale USB 2.0 LaCie PetiteKey 8GB Bạc
Khuyến mại Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 1TB Cam
Coupon Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra v3 3TB – USB 3.0/ FW800 / eSATA, 3.5″
Coupon Ổ cứng di động HDD Lacie Porsche P9233 Desktop 3TB USB 3.0 design for Mac
Khuyến mãi Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 2TB Cam
Coupon Ổ cứng di động LaCie Porsche P'9220 1TB – LAC302000
Giảm giá Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 2TB Cam
Chương trình Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 3.0 1TB Xám
Coupon Ổ cứng di động LaCie Rugged Thunderbolt 2TB Cam
Mã giảm giá Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 2TB Xám
Chương trình Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 1TB (Bạc) Design for Mac
Coupon USB 2.0 LaCie PetiteKey 16GB Bạc
Mã giảm giá USB 3.0 LaCie PorscheKey 16GB Porsche Design (9000500)
Chương trình USB 3.0 LaCie RuggedKey 16GB Cam
Coupon Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 1TB (LAC302000)
Giảm giá Ổ cứng di động LaCie Porsche P9230 3TB Xám
Khuyến mại Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 2TB (Bạc) Design for Mac – LAC9000461
Ưu Đãi Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 1TB Cam
Giảm giá Ổ cứng di động LaCie Porsche Design Mobile Drive P'9227 2TB – STFD2000402
Giảm giá Ổ cứng di động LaCie Mobile Porsche USB3.0 LightGrey 1TB – STET1000400
Khuyến mãi Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 2TB (Bạc) Design for Mac – STET2000400 – NEW

Mã giảm giá 5% với đơn hàng Ổ cứng di động – USB LaCie hơn 150k

Mã Giảm Giá

Khuyến mãi adayroi.com tối đa giảm không hơn 200.000đ cho Ổ cứng di động – USB LaCie khi đặt hàng tại Adayroi.Com
Deal Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 2TB (LAC9000459)
Voucher Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 2TB (Bạc) Design for Mac – LAC9000461
Chương trình Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 1TB Cam
Giảm giá USB 3.0 LaCie RuggedKey 32GB Cam
Coupon Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 1TB (LAC302000)
Khuyến mãi Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 500GB Xám (LAC301998)
Sale USB 3.0 LaCie Culbuto 32GB Đen
Chương trình Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 500GB Cam
Sale Ổ cứng di động LaCie Rugged Thunderbolt 2TB Cam
Sale USB 2.0 LaCie PetiteKey 32GB Bạc
Coupon USB 2.0 LaCie PetiteKey 8GB Bạc
Deal USB 2.0 LaCie PetiteKey 16GB Bạc
Deal USB 3.0 LaCie RuggedKey 16GB Cam
Coupon Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 1TB Cam
Deal USB 3.0 LaCie PorscheKey 16GB Porsche Design (9000500)
Voucher Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 1TB (Bạc) Design for Mac
Coupon Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 500GB (Bạc) Design for Mac
Coupon Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 2TB (Bạc) Design for Mac – STET2000400 – NEW
Mã giảm giá Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra d2 Thunderbolt 2 , USB 3.0 (STEX3000300)
Giảm giá Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 2TB Xám
Deal Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 3.0 1TB Xám
Khuyến mại Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 2TB Cam
Coupon Ổ cứng di động LaCie Rugged Thunderbolt 1TB Cam
Ưu Đãi USB 3.0 LaCie PorscheKey 32GB Porsche Design (9000501)

Giảm ngay 4% đơn hàng Ổ cứng di động LaCie trên 500.000đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mại a đây rồi tối đa giảm không hơn 200k cho Ổ cứng di động LaCie khi đặt đơn ở Ađâyrồi
Mã giảm giá Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 2TB Bạc
Sale Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 1TB Cam
Mã giảm giá Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 1TB Cam
Ưu Đãi Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 2TB Xám
Khuyến mãi Ổ cứng di động LaCie Rugged Thunderbolt 1TB Cam
Chương trình Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 500GB Cam
Ưu Đãi Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 2TB Cam
Ưu Đãi Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 3.0 1TB Xám
Chương trình Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 1TB Bạc

Trừ thêm 8% với đơn hàng USB flash LaCie trên 150.000Đ

Mã Giảm Giá

Mã giảm giá a day roi tối đa giảm không hơn 300.000Đ cho USB flash LaCie khi mua ở Ađâyrồi.com
Mã giảm giá USB 3.0 LaCie PorscheKey 16GB Porsche Design (9000500)
Khuyến mại USB 3.0 LaCie PorscheKey 32GB Porsche Design (9000501)
Mã giảm giá USB 2.0 LaCie PetiteKey 32GB Bạc
Giảm giá USB 2.0 LaCie PetiteKey 8GB Bạc
Khuyến mãi USB 2.0 LaCie PetiteKey 16GB Bạc
Coupon USB 3.0 LaCie RuggedKey 32GB Cam
Coupon USB 3.0 LaCie RuggedKey 16GB Cam
Khuyến mại USB 3.0 LaCie Culbuto 32GB Đen

Tặng thêm 5% trực tiếp vào đơn hàng Ổ cứng di động LaCie từ 1.000k

Mã Giảm Giá

Khuyến mại tối đa giảm không hơn 200.000đ khi mua tại Adayroi Vingroup
Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 1TB Bạc
Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 500GB Cam
Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 1TB Cam
Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 500GB (Bạc) Design for Mac
Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 3.0 1TB Xám
Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 2TB Bạc
Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra v3 3TB – USB 3.0/ FW800 / eSATA, 3.5″
Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 1TB (LAC302000)
Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra d2 Thunderbolt 2 , USB 3.0 (STEX3000300)
Ổ cứng di động HDD Lacie Porsche P9233 Desktop 3TB USB 3.0 design for Mac
Ổ cứng di động LaCie Rugged Thunderbolt 2TB Cam
Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 2TB Cam
Ổ cứng di động LaCie Porsche P9230 3TB Xám
Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 2TB (LAC9000459)
Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 2TB Xám
Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 2TB (Bạc) Design for Mac – LAC9000461
Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 500GB Xám (LAC301998)
Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra v3 4TB – USB 3.0/ FW800 / eSATA, 3.5″
Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 1TB (Bạc) Design for Mac
Ổ cứng di động LaCie Rugged Thunderbolt 1TB Cam
Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 2TB Cam
Ổ cứng di động LaCie Porsche P9230 4TB Xám
Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra v3 5TB – USB 3.0/ FW800 / eSATA, 3.5″
Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 1TB Cam

LaCie cung cấp sản phẩm:

 • USB 3.0 LaCie Culbuto 32GB Đen
 • Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 3.0 1TB Xám
 • Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 1TB Cam
 • Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 2TB Bạc
 • Ổ cứng di động HDD Lacie Porsche P9233 Desktop 3TB USB 3.0 design for Mac
 • Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra v3 3TB – USB 3.0/ FW800 / eSATA, 3.5″
 • USB 3.0 LaCie PorscheKey 16GB Porsche Design (9000500)
 • Ổ cứng di động LaCie Rugged Thunderbolt 2TB Cam
 • USB 2.0 LaCie PetiteKey 32GB Bạc
 • USB 2.0 LaCie PetiteKey 8GB Bạc
 • USB 2.0 LaCie PetiteKey 16GB Bạc
 • Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 1TB (LAC302000)
 • Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 500GB Xám (LAC301998)
 • Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 1TB (Bạc) Design for Mac
 • Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 500GB (Bạc) Design for Mac
 • Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 500GB Cam
 • Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 2TB Cam
 • Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra v3 4TB – USB 3.0/ FW800 / eSATA, 3.5″
 • Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra v3 5TB – USB 3.0/ FW800 / eSATA, 3.5″
 • Ổ cứng di động LaCie d2 Quadra d2 Thunderbolt 2 , USB 3.0 (STEX3000300)
 • USB 3.0 LaCie PorscheKey 32GB Porsche Design (9000501)
 • USB 3.0 LaCie RuggedKey 16GB Cam
 • Ổ cứng di động LaCie Rugged Thunderbolt 1TB Cam
 • USB 3.0 LaCie RuggedKey 32GB Cam
 • Ổ cứng di động LaCie Porsche P9223 2TB (Bạc) Design for Mac – LAC9000461
 • Ổ cứng di động LaCie Rugged Triple 1TB Cam
 • Ổ cứng di động 2,5″ LaCie Porsche P9220 2TB (LAC9000459)
 • Ổ cứng di động LaCie Rugged mini 2TB Cam
 • Ổ cứng di động LaCie Porsche P9230 4TB Xám
 • Ổ cứng di động LaCie Porsche P9230 3TB Xám
 • Ổ cứng di động LaCie Fuel Wireless 2TB Xám

LaCie là một thương hiệu thuộc sở hữu của Seagate, chuyên cung cấp các giải pháp lưu trữ chuyên nghiệp dành cho các nhiếp ảnh gia, nhà dựng phim, sản xuất âm nhạc và những mục đích công việc khác. LaCie sở hữu những công nghệ dẫn đầu, các sản phẩm được kết hợp giữa hiệu năng, sự ổn định và thiết kế bởi những bàn tay tài hoa nổi danh trên thế giới. Các thiết bị lưu trữ mang thương hiệu LaCie là tổng hòa giữa công nghệ và tinh thoa thiết kế, mang đến những sản phẩm hoàn hảo và cực kỳ hữu dụng.

Các thiết bị như ổ cứng SSD LaCie đều có các model khác nhau tương thích cho các hệ thống máy tính Windows và máy tính Apple, sử dụng các chuẩn kết nối tiên tiến tốc độ cao như USB 3.0, USB 3.1. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng có sản phẩm USB LaCie và ổ cứng di động LaCie phục vụ cho mục đích lưu trữ di động. Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua hệ thống ổ cứng mạng Lacie CloudBox với nhiệm vụ là kho dữ liệu trung tâm, cho phép các thiết bị như máy tính các nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng truy cập từ xa. 

Từ chiếc USB LaCie cho tới những chiếc ổ cứng di động, ổ cứng SSD LaCie,… đều được thiết kế bởi những tên tuổi danh tiếng như Porsche Design, được chau truốt tỉ mỉ từng đường nét cũng như các công nghệ kết nối và tính năng đi kèm. 

Bạn hoàn toàn có thể mua USB LaCie chính hãng, cùng các loại thiết bị lưu trữ, ổ cứng SSD LaCie khác ngay tại Adayroi. Tại đây, chúng tôi cung cấp những model USB, ổ cứng chính hãng mới nhất, đảm bảo chất lượng cũng như giá cả cạnh tranh. Lựa chọn mua hàng tại Adayroi.com, bạn còn được tận hưởng nhiều ưu đãi thật hấp dẫn, giao hàng tận nơi nhanh chóng và dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp.  

Các chương trình code giảm giá của LaCie từ nơi bán Adayroi.vnGGCT thì bạn nhận được nhiều khuyến mãi nhất.

Danh sách mã giảm giá LaCie