Mã giảm giá Liên Việt PostBank hết hạn

Giảm 150.000đ cho các đơn hàng từ 300.000đ, áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên.

Mã Giảm Giá

✓ Thời gian: 12/12/2016 – 31/1/2017.

✓ Nhập mã LPB1212 để được giảm 150.000đ cho các đơn hàng từ 300.000đ, áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên.

✓ Áp dụng cho tất cả khách hàng thanh toán bằng thẻ Quốc tế Master Card của Lien Viet Post Bank.

✓ Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách/lượt sử dụng.