Mã giảm giá Maktec hết hạn

Coupon giảm 5% đơn hàng Nội thất Maktec trên 300k

Mã Giảm Giá

Mã giảm giá chỉ giảm không hơn 500.000đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ VinID khi đặt đơn trên Ađâyrồi
Ưu Đãi Máy mài góc 4'' Maktec MT954 570W (Đỏ)
Khuyến mãi Máy khoan búa Maktec MT817K 430W (Đỏ san hô)
Deal Máy khoan, vặn vít dùng pin Maktec MT062SK2 9,6V (Cam)
Deal Máy phay 12mm Maktec MT362 1650W (Đỏ)
Ưu Đãi Máy khoan búa 13mm Maktec MT814 710W (Cam)
Sale Máy khoan tốc độ cao 6,5mm Maktec MT653 230W (Cam)
Khuyến mãi Máy chà nhám tròn 125mm Maktec MT922 240W (Đỏ)
Khuyến mãi Máy mài khuôn 6mm Maktec MT912 480W (Đỏ)
Coupon Máy khoan và vặn vít chạy pin 18V Maktec MT065SK2 (Đỏ)
Khuyến mại Máy đánh cạnh 6mm Maktec MT372 530W (Đỏ)
Mã giảm giá Máy khoan tốc độ cao 6,5mm Maktec MT652 230W (Cam)
Khuyến mại Máy khoan 10mm Maktec MT605 450W (Cam)
Deal Máy khoan búa 16mm Maktec MT814KSP 710W (Đỏ)
Coupon Máy mài góc 4″ Maktec MT91A 540W (Cam)
Coupon Máy mài góc Maktec MT955 710W (Đỏ)
Coupon Máy chà nhám Maktec MT925 180W (Đỏ)
Khuyến mại Máy mài góc 4’’ Maktec MT955 710W (Đỏ)
Khuyến mãi Máy mài góc Maktec MT90 540W
Mã giảm giá Máy đục bê tông Maktec MT860 710W (Đỏ)
Coupon Máy khoan tốc độ cao Maktec MT653 230W (Cam)
Khuyến mãi Máy mài 5″ Maktec MT963 570W (Đỏ)
Chương trình Máy khoan 10mm Maktec MT607 450W (Đỏ)
Mã giảm giá Máy chà nhám rung Maktec MT924 240W (Đỏ)
Chương trình Máy khoan búa 13mm Maktec MT80B 500W (Đỏ san hô)
Mã giảm giá Máy khoan 10mm Maktec MT606 450W (Cam)
Voucher Máy khoan búa 13mm Maktec MT815 710W (Đỏ)
Mã giảm giá Máy mài góc 4″ Maktec MT90 540W (Đỏ san hô)
Khuyến mại Máy khoan và vặn vít chạy pin 12V Maktec MT063SK2 (Đỏ)
Coupon Máy cắt góc đa năng 10″ Maktec MT230 1500W (Nhiều màu)
Coupon Máy mài khuôn 38mm Maktec MT910 260W (Đỏ)

Mã giảm giá 12% hóa đơn Nội thất Maktec hơn 1.000k

Mã Giảm Giá

Voucher tối đa giảm không hơn 200k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ VinID khi đặt đơn trên Mã giảm giá Adayroi
Giảm giá Máy mài góc Maktec MT955 710W (Đỏ)
Deal Máy phay 12mm Maktec MT362 1650W (Đỏ)
Khuyến mãi Máy chà nhám tròn 125mm Maktec MT922 240W (Đỏ)
Coupon Máy khoan, vặn vít dùng pin Maktec MT062SK2 9,6V (Cam)
Giảm giá Máy khoan 10mm Maktec MT606 450W (Cam)
Chương trình Máy mài góc 4″ Maktec MT90 540W (Đỏ san hô)
Ưu Đãi Máy khoan 10mm Maktec MT605 450W (Cam)
Coupon Máy mài khuôn 38mm Maktec MT910 260W (Đỏ)
Giảm giá Máy đục bê tông Maktec MT860 710W (Đỏ)
Chương trình Máy khoan 10mm Maktec MT607 450W (Đỏ)
Voucher Máy cắt góc đa năng 10″ Maktec MT230 1500W (Nhiều màu)
Sale Máy mài 5″ Maktec MT963 570W (Đỏ)
Voucher Máy khoan búa Maktec MT817K 430W (Đỏ san hô)
Ưu Đãi Máy khoan tốc độ cao Maktec MT653 230W (Cam)
Ưu Đãi Máy khoan và vặn vít chạy pin 12V Maktec MT063SK2 (Đỏ)
Khuyến mại Máy chà nhám rung Maktec MT924 240W (Đỏ)
Khuyến mãi Máy khoan búa 13mm Maktec MT814 710W (Cam)
Mã giảm giá Máy mài góc Maktec MT90 540W
Khuyến mại Máy chà nhám Maktec MT925 180W (Đỏ)
Coupon Máy khoan và vặn vít chạy pin 18V Maktec MT065SK2 (Đỏ)
Coupon Máy khoan búa 13mm Maktec MT815 710W (Đỏ)
Mã giảm giá Máy đánh cạnh 6mm Maktec MT372 530W (Đỏ)
Ưu Đãi Máy khoan búa 16mm Maktec MT814KSP 710W (Đỏ)
Sale Máy mài góc 4'' Maktec MT954 570W (Đỏ)
Khuyến mãi Máy khoan tốc độ cao 6,5mm Maktec MT652 230W (Cam)
Coupon Máy khoan tốc độ cao 6,5mm Maktec MT653 230W (Cam)
Khuyến mãi Máy mài khuôn 6mm Maktec MT912 480W (Đỏ)
Voucher Máy khoan búa 13mm Maktec MT80B 500W (Đỏ san hô)
Coupon Máy mài góc 4″ Maktec MT91A 540W (Cam)
Khuyến mãi Máy mài góc 4’’ Maktec MT955 710W (Đỏ)

Giảm thêm 10% với sản phẩm Nội thất Maktec từ 700.000Đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mại chỉ giảm cao nhất 200k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ VinID khi đặt đơn tại Web Adayroi
Voucher Máy mài góc 4'' Maktec MT954 570W (Đỏ)
Giảm giá Máy mài góc 4″ Maktec MT91A 540W (Cam)
Ưu Đãi Máy phay 12mm Maktec MT362 1650W (Đỏ)
Chương trình Máy chà nhám Maktec MT925 180W (Đỏ)
Voucher Máy khoan búa 16mm Maktec MT814KSP 710W (Đỏ)
Mã giảm giá Máy khoan 10mm Maktec MT606 450W (Cam)
Ưu Đãi Máy chà nhám rung Maktec MT924 240W (Đỏ)
Mã giảm giá Máy khoan tốc độ cao 6,5mm Maktec MT653 230W (Cam)
Ưu Đãi Máy mài góc Maktec MT90 540W
Ưu Đãi Máy khoan, vặn vít dùng pin Maktec MT062SK2 9,6V (Cam)
Mã giảm giá Máy khoan tốc độ cao 6,5mm Maktec MT652 230W (Cam)
Ưu Đãi Máy mài góc Maktec MT955 710W (Đỏ)
Mã giảm giá Máy khoan 10mm Maktec MT607 450W (Đỏ)
Coupon Máy khoan và vặn vít chạy pin 12V Maktec MT063SK2 (Đỏ)
Ưu Đãi Máy cắt góc đa năng 10″ Maktec MT230 1500W (Nhiều màu)
Khuyến mại Máy đánh cạnh 6mm Maktec MT372 530W (Đỏ)
Ưu Đãi Máy đục bê tông Maktec MT860 710W (Đỏ)
Chương trình Máy khoan búa 13mm Maktec MT80B 500W (Đỏ san hô)
Chương trình Máy mài khuôn 38mm Maktec MT910 260W (Đỏ)
Deal Máy khoan búa Maktec MT817K 430W (Đỏ san hô)
Mã giảm giá Máy khoan búa 13mm Maktec MT814 710W (Cam)
Deal Máy khoan búa 13mm Maktec MT815 710W (Đỏ)
Mã giảm giá Máy khoan tốc độ cao Maktec MT653 230W (Cam)
Khuyến mãi Máy khoan và vặn vít chạy pin 18V Maktec MT065SK2 (Đỏ)
Mã giảm giá Máy mài góc 4″ Maktec MT90 540W (Đỏ san hô)
Coupon Máy mài 5″ Maktec MT963 570W (Đỏ)
Deal Máy mài khuôn 6mm Maktec MT912 480W (Đỏ)
Voucher Máy khoan 10mm Maktec MT605 450W (Cam)
Voucher Máy chà nhám tròn 125mm Maktec MT922 240W (Đỏ)
Chương trình Máy mài góc 4’’ Maktec MT955 710W (Đỏ)

Mã giảm 5% sản phẩm Nội thất Maktec hơn 400.000đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mại ađâyrồi chỉ giảm không hơn 400k cho Nội thất Maktec khi mua tại Ađâyrồi
Sale Máy khoan Maktec MT60
Voucher Máy mài khuôn Maktec MT910
Coupon Máy phay 12mm Maktec MT362 1650W (Đỏ)
Coupon Máy khoan và vặn vít chạy pin Maktec MT063SK2N
Sale Máy chà nhám quỹ đạo tròn Maktec MT922
Sale Máy mài góc Maktec MT954
Voucher Máy thổi bụi Maktec MT401
Khuyến mại Máy khoan, vặn vít dùng pin Maktec MT062SK2 9,6V (Cam)
Khuyến mãi Máy khoan búa Maktec MT818 430W (Đỏ san hô)
Chương trình Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2N
Deal Máy khoan búa Maktec MT80A 10mm (Cam)
Voucher Máy cưa lọng Maktec MT430
Coupon Máy khoan chạy điện Maktec MT817
Mã giảm giá Máy chà nhám rung Maktec MT925
Mã giảm giá Máy mài MT902
Khuyến mãi Máy khoan búa 13mm Maktec MT814 710W (Cam)
Khuyến mãi Máy mài góc Maktec MT90 540W
Mã giảm giá Máy khoan và vặn vít chạy pin Maktec MT064SK2N
Ưu Đãi Máy khoan và vặn vít chạy pin Maktec MT065SK2N
Khuyến mãi Máy bào chạy điện Maktec MT111
Ưu Đãi Máy cưa đa góc Maktec MT230
Mã giảm giá Máy khoan Maktec MT621 (Cam)
Khuyến mại Máy trộn sơn Maktec MT660X (Cam)
Sale Máy khoan búa 13mm Maktec MT80B 500W (Đỏ san hô)
Khuyến mãi Máy mài góc Maktec MT904 (Cam)
Khuyến mãi Máy mài góc Maktec MT905 (Cam)
Coupon Máy cưa lọng Maktec MT431
Coupon Máy cưa đĩa Maktec MT583
Khuyến mãi Máy khoan Maktec MT605
Khuyến mại Máy khoan Maktec MT606
Khuyến mại Máy khoan Maktec MT607
Coupon Máy khoan tốc độ cao Maktec MT652
Ưu Đãi Máy khoan tốc độ cao Maktec MT653
Voucher Máy khoan búa Maktec MT814
Chương trình Máy khoan búa Maktec MT814KSP
Giảm giá Máy khoan búa Maktec MT815 (Đỏ)
Khuyến mãi Máy khoan búa Maktec MT817K
Coupon Máy khoan búa Maktec MT817KSP
Mã giảm giá Máy khoan động lực Maktec MT870
Sale Máy chà nhám rung MT921
Ưu Đãi Máy chà nhám quỹ đạo tròn Maktec MT924
Coupon Máy chà nhám Maktec MT941
Coupon Máy mài góc Maktec MT960
Ưu Đãi Máy mài góc Maktec MT961
Sale Máy mài góc Maktec MT963
Voucher Máy đánh cạnh Maktec MT 372

Giảm ngay 10% cho mặt hàng Nội thất Maktec từ 400.000Đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mại a day roi chỉ giảm không hơn 300k cho Nội thất Maktec khi đặt đơn tại Coupon Adayroi
Coupon Máy cắt góc đa năng 10″ Maktec MT230 1500W (Nhiều màu)
Khuyến mại Máy cưa đĩa Maktec MT583
Giảm giá Máy trộn sơn Maktec MT660X (Cam)
Voucher Máy khoan Maktec MT607
Ưu Đãi Máy khoan tốc độ cao Maktec MT652
Sale Máy chà nhám Maktec MT941
Coupon Máy phay 12mm Maktec MT362 1650W (Đỏ)
Khuyến mại Máy khoan Maktec MT606
Deal Máy chà nhám rung MT921
Ưu Đãi Máy mài góc Maktec MT954
Chương trình Máy mài góc Maktec MT963
Chương trình Máy cắt Maktec MT413
Voucher Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2N
Chương trình Máy mài góc Maktec MT903
Coupon Máy cắt sắt Maktec MT241
Coupon Máy khoan, vặn vít dùng pin Li-ion Maktec MT081E 18V (Cam)
Giảm giá Máy mài góc 4″ Maktec MT90 540W (Đỏ san hô)
Giảm giá Máy mài góc 4'' Maktec MT954 570W (Đỏ)
Coupon Máy khoan và vặn vít chạy pin 18V Maktec MT065SK2 (Đỏ)
Khuyến mãi Máy khoan búa 16mm Maktec MT814KSP 710W (Đỏ)
Coupon Máy đánh cạnh 6mm Maktec MT372 530W (Đỏ)
Ưu Đãi Máy chà nhám Maktec MT925 180W (Đỏ)
Giảm giá Máy khoan búa 13mm Maktec MT80B 500W (Đỏ san hô)
Sale Máy mài góc Maktec MT905 (Cam)
Mã giảm giá Máy mài góc Maktec MT904 (Cam)
Khuyến mại Máy cưa lọng Maktec MT430
Voucher Máy cưa lọng Maktec MT431
Chương trình Máy khoan búa Maktec MT814KSP
Khuyến mãi Máy khoan chạy điện Maktec MT817
Chương trình Máy khoan búa Maktec MT817K
Voucher Máy khoan búa Maktec MT818
Khuyến mại Máy khoan động lực Maktec MT870
Coupon Máy chà nhám quỹ đạo tròn Maktec MT922
Voucher Máy mài góc Maktec MT961
Chương trình Máy thổi bụi Maktec MT401
Mã giảm giá Máy khoan Maktec MT605
Ưu Đãi Máy khoan tốc độ cao Maktec MT653
Voucher Máy khoan búa Maktec MT815 (Đỏ)
Coupon Máy khoan búa Maktec MT817KSP
Deal Máy chà nhám quỹ đạo tròn Maktec MT924
Coupon Máy chà nhám rung Maktec MT925
Khuyến mại Máy mài góc Maktec MT960
Khuyến mãi Máy đánh cạnh Maktec MT 372
Khuyến mại Máy khoan và vặn vít chạy pin Maktec MT064SK2N
Giảm giá Máy bào chạy điện Maktec MT111
Ưu Đãi Máy cưa đa góc Maktec MT230

Maktec là nơi bán sản phẩm:

 • Máy cưa đĩa Maktec MT583
 • Máy chà nhám quỹ đạo tròn Maktec MT922
 • Máy chà nhám Maktec MT941
 • Máy đục bê tông Maktec MT860 710W (Đỏ)
 • Máy cưa lọng Maktec MT430
 • Máy khoan động lực Maktec MT870
 • Máy mài khuôn Maktec MT912
 • Máy chà nhám Maktec MT925 180W (Đỏ)
 • Máy trộn sơn Maktec MT660X (Cam)
 • Máy cưa lọng Maktec MT431
 • Máy khoan Maktec MT607
 • Máy khoan tốc độ cao Maktec MT652
 • Máy khoan búa Maktec MT814KSP
 • Máy khoan chạy điện Maktec MT817
 • Máy chà nhám rung MT921
 • Máy mài góc Maktec MT963
 • Máy cưa đa góc Maktec MT230
 • Máy mài MT902
 • Máy mài góc 4″ Maktec MT90 540W (Đỏ san hô)
 • Máy mài khuôn 6mm Maktec MT912 480W (Đỏ)
 • Máy cắt góc đa năng 10″ Maktec MT230 1500W (Nhiều màu)
 • Máy chà nhám tròn 125mm Maktec MT922 240W (Đỏ)
 • Máy khoan 10mm Maktec MT605 450W (Cam)
 • Máy khoan, vặn vít dùng pin Li-ion Maktec MT081E 18V (Cam)
 • Máy khoan Maktec MT605
 • Máy khoan Maktec MT606
 • Máy khoan tốc độ cao Maktec MT653
 • Máy khoan búa Maktec MT815 (Đỏ)
 • Máy khoan búa Maktec MT817K
 • Máy khoan búa Maktec MT817KSP
 • Máy khoan búa Maktec MT818
 • Máy chà nhám quỹ đạo tròn Maktec MT924
 • Máy chà nhám rung Maktec MT925
 • Máy mài góc Maktec MT954
 • Máy mài góc Maktec MT960
 • Máy mài góc Maktec MT961
 • Máy phay 12mm Maktec MT362 1650W (Đỏ)
 • Máy đánh cạnh Maktec MT 372
 • Máy thổi bụi Maktec MT401
 • Máy cắt Maktec MT413
 • Máy khoan và vặn vít chạy pin Maktec MT063SK2N
 • Máy khoan và vặn vít chạy pin Maktec MT064SK2N
 • Máy khoan và vặn vít chạy pin Maktec MT065SK2N
 • Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2N
 • Máy bào chạy điện Maktec MT111
 • Máy mài góc Maktec MT903

Maktec là thương hiệu nổi tiếng thuộc tập đoàn MAKITA – nhà sản xuất dụng cụ cầm tay hàng đầu Nhật Bản. Các sản phẩm Maktec được sản xuất theo tiêu chuẩn hàng đầu với công nghệ hiện đại mang đến chất lượng tuyệt đối, là thương hiệu đang được yêu chuộng và ngày càng khẳng định vị trí trên toàn thế giới.

Maktec cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm có chất lượng cao dành cho đối tượng khách hàng là hộ gia đình hay người dùng chuyên nghiệp làm việc với bê tông, gỗ hoặc kim loại như: máy khoan, máy khoan động lực, mày cắt, máy mài, máy vặn vít… Tất cả các dụng cụ điện cầm tay của Maktec được đảm bảo sẽ có công suất bền bỉ và đáp ứng được những yêu cầu cao nhất, cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Và giờ đây tại Adayroi.com – website mua hàng trực tuyến thuộc tập đoàn Vingroup, bạn có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm chất lượng của thương hiệu Maktec. Adayroi.com có hàng loạt sản phẩm chính hãng giá rẻ với nhiều ưu đãi hấp dẫn và luôn cập nhật mẫu mới hằng ngày. Mua hàng tại Adayroi.com, bạn còn được giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp khi nhận hàng và đổi trả miễn phí trong 3 ngày. Hãy nhanh chóng vào ngay Adayroi.com để trải nghiệm và tận hưởng tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi bạn nhé!

Lấy coupon code tốt của Maktec từ nơi bán Aeon EshopGiam Gia Cho Tui bạn nhận giảm giá trực tiếp vào giá sản phẩm mà bạn mua.

Danh sách mã giảm giá Maktec