Mã giảm giá NXB Chính Trị Quốc Gia hết hạn

Khuyến mại 12% hóa đơn Sách NXB Chính trị Quốc gia từ 1.000.000đ

Mã Giảm Giá

Code chỉ giảm cao nhất 200.000đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vinmart & Thẻ Vin ID khi đặt hàng tại Web Adayroi
Voucher Bình Luận Khoa Học – Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010
Giảm giá Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Chương trình Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 14
Ưu Đãi Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
Sale Luật Tổ Chức Quốc Hội
Chương trình Luật Doanh Nghiệp
Mã giảm giá Hồ Chí Minh Tiểu Sử
Deal Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin (Tái Bản 2014)
Chương trình Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin
Coupon Luật Xây Dựng (2015)
Khuyến mãi Luật Đất Đai
Khuyến mãi Luật Quản Lý, Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất, Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp
Coupon Bình Luận Khoa Học – Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 (Tập 1)
Ưu Đãi Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 7
Coupon Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
Chương trình Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Khuyến mại Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
Coupon Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Coupon Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Sale Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế
Chương trình Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 – Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011
Deal Luật Nhà Ở
Coupon Luật Đầu Tư
Khuyến mãi Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Voucher Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 5
Coupon Bộ Luật Lao Động
Deal Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 (Tái Bản 2015)
Chương trình Luật Cán Bộ, Công Chức
Chương trình Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản Công Tác Tư Tưởng
Deal Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 12
Mã giảm giá Luật Thi Hành Án Dân Sự Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014
Sale Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Giảm giá Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 10
Coupon Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin
Coupon Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 15
Coupon Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân
Chương trình Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Mã giảm giá Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
Giảm giá Luật Biển Việt Nam
Giảm giá Luật Căn Cước Công Dân
Khuyến mại Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Sale Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 11
Voucher Luật Tố Cáo
Ưu Đãi Luật Thương Mại
Khuyến mại Luật Thi Hành Án Hình Sự
Ưu Đãi Nhật Ký Trong Tù

Mã giảm 50K cho đơn hàng Sách NXB Chính trị Quốc gia từ 300.000Đ

Mã Giảm Giá

Coupon được giảm cao nhất 50.000đ. Không áp dụng sản phẩm categoryname nhà cung cấp Vinmart khi đặt hàng ở Adayroi.Com
Chương trình Bình Luận Khoa Học – Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010
Khuyến mại Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin
Ưu Đãi Bình Luận Khoa Học – Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 (Tập 1)
Khuyến mãi Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 – Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011
Coupon Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
Sale Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 11
Coupon Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
Chương trình Luật Doanh Nghiệp
Mã giảm giá Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Chương trình Luật Quản Lý, Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất, Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp
Voucher Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 (Tái Bản 2015)
Khuyến mại Luật Cán Bộ, Công Chức
Coupon Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 14
Giảm giá Luật Tố Cáo
Ưu Đãi Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Mã giảm giá Luật Xây Dựng (2015)
Deal Luật Căn Cước Công Dân
Sale Luật Đầu Tư
Voucher Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 12
Sale Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ưu Đãi Bộ Luật Lao Động
Khuyến mãi Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân
Giảm giá Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế
Coupon Luật Thi Hành Án Hình Sự
Mã giảm giá Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Sale Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản Công Tác Tư Tưởng
Ưu Đãi Nhật Ký Trong Tù
Giảm giá Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
Ưu Đãi Luật Thương Mại
Khuyến mãi Luật Tổ Chức Quốc Hội
Khuyến mãi Luật Biển Việt Nam
Chương trình Luật Nhà Ở
Voucher Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 10
Coupon Hồ Chí Minh Tiểu Sử
Sale Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 5
Deal Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
Coupon Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Deal Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin (Tái Bản 2014)
Ưu Đãi Luật Đất Đai
Deal Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 7
Ưu Đãi Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Deal Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Coupon Luật Thi Hành Án Dân Sự Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014
Khuyến mãi Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Deal Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 15

Tặng ngay 50K với mặt hàng Sách, Văn Phòng Phẩm NXB Chính trị Quốc gia từ 300k

Mã Giảm Giá

Khuyến mại tối đa giảm cao nhất 50k. Không áp dụng sản phẩm categoryname nhà cung cấp Vinmart & Thẻ Vin ID khi đặt hàng trên A đây rồi
Giảm giá Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 11
Ưu Đãi Luật Tổ Chức Quốc Hội
Chương trình Luật Đất Đai
Coupon Bình Luận Khoa Học – Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010
Coupon Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Deal Luật Đầu Tư
Ưu Đãi Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Coupon Luật Nhà Ở
Sale Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 15
Ưu Đãi Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin
Coupon Luật Quản Lý, Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất, Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp
Voucher Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 7
Khuyến mại Luật Tố Cáo
Khuyến mãi Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Khuyến mãi Luật Thi Hành Án Dân Sự Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014
Coupon Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Khuyến mãi Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 (Tái Bản 2015)
Voucher Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
Ưu Đãi Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản Công Tác Tư Tưởng
Khuyến mại Luật Thi Hành Án Hình Sự
Chương trình Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
Coupon Luật Cán Bộ, Công Chức
Sale Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân
Deal Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Chương trình Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
Khuyến mãi Hồ Chí Minh Tiểu Sử
Giảm giá Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Sale Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 5
Coupon Nhật Ký Trong Tù
Khuyến mãi Luật Biển Việt Nam
Coupon Bộ Luật Dân Sự
Deal Luật Căn Cước Công Dân
Giảm giá Luật Xây Dựng (2015)
Ưu Đãi Luật Doanh Nghiệp
Khuyến mại Bộ Luật Lao Động
Mã giảm giá Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 12
Ưu Đãi Bình Luận Khoa Học – Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 (Tập 1)
Khuyến mại Luật Thương Mại
Sale Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế
Chương trình Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Coupon Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 10
Sale Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
Sale Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Chương trình Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin (Tái Bản 2014)
Coupon Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 – Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011
Sale Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 14

Tặng ngay 10% cho mặt hàng Sách NXB Chính trị Quốc gia trên 700k

Mã Giảm Giá

Voucher được giảm cao nhất 200.000Đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ VinID khi đặt hàng ở Web Adayroi
Deal Luật Đất Đai
Khuyến mãi Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Sale Luật Nhà Ở
Chương trình Luật Quản Lý, Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất, Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp
Voucher Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
Deal Bình Luận Khoa Học – Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 (Tập 1)
Khuyến mại Luật Xây Dựng (2015)
Mã giảm giá Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
Sale Luật Thi Hành Án Hình Sự
Voucher Luật Đầu Tư
Giảm giá Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 – Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011
Ưu Đãi Nhật Ký Trong Tù
Mã giảm giá Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 11
Chương trình Luật Cán Bộ, Công Chức
Deal Bộ Luật Lao Động
Giảm giá Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Khuyến mãi Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
Mã giảm giá Luật Thương Mại
Coupon Bộ Luật Dân Sự
Khuyến mãi Luật Doanh Nghiệp
Coupon Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 14
Voucher Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Ưu Đãi Hồ Chí Minh Tiểu Sử
Coupon Luật Thi Hành Án Dân Sự Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014
Ưu Đãi Luật Biển Việt Nam
Mã giảm giá Bình Luận Khoa Học – Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010
Mã giảm giá Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 (Tái Bản 2015)
Coupon Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân
Chương trình Luật Tổ Chức Quốc Hội
Coupon Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ưu Đãi Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Khuyến mại Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 5
Deal Luật Căn Cước Công Dân
Voucher Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế
Coupon Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 7
Voucher Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin (Tái Bản 2014)
Chương trình Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ưu Đãi Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản Công Tác Tư Tưởng
Khuyến mãi Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin
Coupon Luật Tố Cáo
Deal Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Giảm giá Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 10
Deal Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 15
Mã giảm giá Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 12
Coupon Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Deal Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Chiết khấu 5% cho sản phẩm Sách NXB Chính trị Quốc gia hơn 300.000đ

Mã Giảm Giá

Mã giảm giá được giảm cao nhất 500k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vinmart & Thẻ Vin ID khi mua trên Web Adayroi
Ưu Đãi Nhật Ký Trong Tù
Coupon Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Chương trình Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ưu Đãi Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 12
Deal Bình Luận Khoa Học – Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 (Tập 1)
Giảm giá Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
Coupon Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 5
Deal Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
Mã giảm giá Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin (Tái Bản 2014)
Coupon Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Coupon Bộ Luật Lao Động
Deal Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
Coupon Luật Doanh Nghiệp
Sale Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Khuyến mãi Luật Biển Việt Nam
Giảm giá Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 15
Ưu Đãi Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 7
Mã giảm giá Bình Luận Khoa Học – Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010
Coupon Luật Căn Cước Công Dân
Khuyến mãi Luật Đầu Tư
Coupon Luật Tố Cáo
Voucher Luật Tổ Chức Quốc Hội
Khuyến mại Luật Nhà Ở
Khuyến mại Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản Công Tác Tư Tưởng
Coupon Luật Xây Dựng (2015)
Giảm giá Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
Coupon Luật Cán Bộ, Công Chức
Ưu Đãi Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 11
Coupon Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 10
Mã giảm giá Luật Thương Mại
Sale Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 (Tái Bản 2015)
Voucher Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Giảm giá Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin
Mã giảm giá Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin
Deal Luật Thi Hành Án Dân Sự Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014
Coupon Luật Thi Hành Án Hình Sự
Khuyến mãi Luật Đất Đai
Khuyến mại Luật Quản Lý, Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất, Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp
Khuyến mãi Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Coupon Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 14
Sale Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân
Khuyến mại Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Sale Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Khuyến mại Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế
Khuyến mại Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 – Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011
Giảm giá Hồ Chí Minh Tiểu Sử

NXB Chính trị Quốc gia chuyên cung cấp sản phẩm:

 • Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin
 • Luật Căn Cước Công Dân
 • Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 14
 • Luật Đất Đai
 • Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75 (Tái Bản 2015)
 • Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Thế Giới – Bước Ngoặt Lịch Sử
 • Luật Tổ Chức Quốc Hội
 • Nhật Ký Trong Tù
 • Luật Hợp Tác Xã
 • Luật Thương Mại
 • Bộ Luật Lao Động
 • Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Bình Luận Khoa Học – Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 (Tập 1)
 • Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 15
 • Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 12
 • Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 10
 • Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 11
 • Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 7
 • Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 3
 • Hồ Chí Minh Toàn Tập – Tập 5
 • Luật Nhà Ở
 • Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Luật Thi Hành Án Dân Sự Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014
 • Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin
 • Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật Doanh Nghiệp
 • Luật Bảo Hiểm Xã Hội
 • Bình Luận Khoa Học – Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010
 • Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản Công Tác Tư Tưởng
 • Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân
 • Luật Xây Dựng (2015)
 • Hồ Chí Minh Tiểu Sử
 • Luật Quản Lý, Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất, Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp
 • Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin (Tái Bản 2014)
 • Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
 • Luật Đầu Tư
 • Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
 • Luật Tố Cáo
 • Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
 • Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Luật Biển Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hoạt động theo Luật xuất bản.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngoài ra, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia còn tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị. Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề chính trị, lý luận, pháp luật, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, đến nay Nhà xuất bản đã đang từng bước đổi mới để tiến kịp với bước tiến mạnh mẽ của xã hội. Sách của Nhà xuất bản luôn giữ đúng định hướng chính trị của Đảng, bảo đảm chất lượng nội dung chính trị, lý luận và khoa học; thể loại sách ngày càng phong phú, đa dạng; hình thức sách có nhiều đổi mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại gian hàng của Adayroi.com hiện đang có rất nhiều đầu sách có giá trị của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Với sự đa dạng, phong phú về thể loại, chúng tôi hy vọng rằng sẽ phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc trong nhiều lĩnh vực. Các đầu sách chủ yếu hiện nay như: sách chuyên ngành, sách luật, các giáo trình chính trị phục vụ cho việc học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước… Đáp ứng nhanh nhu cầu, tạo sự tiện ích và cung cấp đủ các loại sách cho bạn đọc là những tiêu chí mà chúng tôi đang phấn đầu hướng tới, hy vọng rằng bạn đọc sẽ thường xuyên cập nhật website Adayroi.com để có được trải nghiệm mua sắm thú vị và tiện lợi nhất.

Có nhiều mã code của NXB Chính trị Quốc gia từ nơi bán Ti kiGGCT bạn hưởng nhiều ưu đãi với giá rẻ.

Danh sách mã giảm giá NXB Chính Trị Quốc Gia