Mã giảm giá Optibelt hết hạn

Giảm 5% mặt hàng Phụ kiện ô tô Optibelt hơn 300.000đ

Mã Giảm Giá

Mã giảm giá chỉ giảm cao nhất 500.000Đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ VinID khi đặt đơn trên Adayroi.Com
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2275
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1590
Deal Dây curoa Optibelt RBK 5PK 910
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1115
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 880
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1165
Deal Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1220
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 5PK 920
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1915
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2475
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2130
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1040
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1550
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2240
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1270
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2120
Sale Dây curoa Optibelt RBK V10 1010
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2270
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1120
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2085
Deal Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1200
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1165
Deal Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2135
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1195
Sale Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1255
Deal Dây curoa Optibelt RBK 7PK 1515
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 7PK 1730
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1540
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2500
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1890
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1700
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 7PK 2415
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2140
Deal Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1115
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1810
Deal Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1510
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1580
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1180
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1050
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1310
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1990
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1390
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1110
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1110
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2285
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1875
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1515
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 970

Tặng ngay 12% với mặt hàng Phụ kiện ô tô Optibelt trên 1.000.000Đ

Mã Giảm Giá

Voucher chỉ giảm cao nhất 200k. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vinmart & Thẻ Vin ID khi mua trên Ađâyrồi
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1580
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1115
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 7PK 1730
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2475
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1165
Sale Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1040
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1810
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1115
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1180
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2140
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1540
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1990
Deal Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1310
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1200
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1915
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1255
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1550
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1110
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 3PK 675
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1510
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1875
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1165
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2275
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2085
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1180
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1110
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1000
Sale Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1050
Sale Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2135
Deal Dây curoa Optibelt RBK 5PK 880
Deal Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2120
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1590
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2130
Deal Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1270
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 7PK 2415
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1195
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2285
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1700
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 3PK 760
Sale Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1120
Mã giảm giá Dây curoa trợ lực Optibelt 4PK 1050
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 3PK630
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2240
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1515
Deal Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2270
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1890
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1220
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2500

Chiết khấu 10% đơn hàng Phụ kiện ô tô Optibelt hơn 700.000Đ

Mã Giảm Giá

Voucher tối đa giảm cao nhất 200.000Đ. Không áp dụng sản phẩm nhà cung cấp Vin Mart & Thẻ Vin ID khi mua tại Ađâyrồi.com
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1195
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 7PK 1730
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1115
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1180
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 5PK 880
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2140
Deal Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1255
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2285
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2475
Deal Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1220
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 7PK 2415
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1270
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1990
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 3PK 675
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1000
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1540
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1110
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1110
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1165
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1890
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 3PK630
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2130
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1310
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1590
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1200
Sale Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2500
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1700
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1165
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1580
Deal Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1510
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1515
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1180
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2275
Deal Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1050
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1550
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1200
Sale Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1875
Deal Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1120
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2135
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1810
Sale Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1040
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2120
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2085
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 3PK 760
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2270
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2240
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1115
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1915

Khuyến mãi 5% đơn hàng Phụ kiện ô tô Optibelt trên 400.000Đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mại adayroi được giảm cao nhất 400.000đ cho Phụ kiện ô tô Optibelt khi mua tại Ađâyrồi
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1875
Ưu Đãi Dây curoa trợ lực Optibelt 4PK 1050
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1000
Sale Dây curoa Optibelt RBK 4PK 845
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 5PK 860
Deal Dây curoa Optibelt RBK V13 735
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK V13 850
Deal Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1050
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1550
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1990
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2120
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1310
Sale Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1390
Deal Dây curoa Optibelt RBK 5PK 880
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 910
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 5PK 920
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 5PK 970
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 7PK 1515
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK V10 1010
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt Marathon 1 V10 890
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1010
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1020
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 3PK630
Sale Dây curoa Optibelt RBK 3PK 675
Deal Dây curoa Optibelt RBK 3PK 760
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1180
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1200
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1220
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 4PK 675
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 4PK 720
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 4PK 810
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 4PK 815
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 4PK 860
Deal Dây curoa Optibelt RBK 4PK 875
Sale Dây curoa Optibelt RBK 4PK 880
Sale Dây curoa Optibelt RBK 4PK 890
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 4PK 900
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 4PK 910
Giảm giá Dây curoa Optibelt Marathon 1 V13 1035
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt Marathon 1 V13 835
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1110
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1115
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1120
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1165
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1255
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1270
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1590
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1540

Trừ thêm 10% đơn hàng Phụ kiện ô tô Optibelt từ 400.000đ

Mã Giảm Giá

Coupon adayroi.com chỉ giảm không hơn 300.000đ cho Phụ kiện ô tô Optibelt khi mua tại Web Adayroi
Coupon Dây curoa Optibelt RBK V10 1010
Chương trình Dây curoa Optibelt Marathon 1 V13 835
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1230
Giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1110
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 4PK 880
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1010
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 910
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 7PK 1515
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1990
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1200
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1580
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1915
Sale Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1310
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 3PK 760
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 4PK 875
Ưu Đãi Dây curoa trợ lực Optibelt 4PK 1050
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 3PK 675
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 4PK 845
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 4PK 860
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 4PK 900
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 860
Voucher Dây curoa Optibelt Marathon 1 V13 1035
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1020
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1390
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 5PK 920
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 5PK 970
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 5PK 880
Chương trình Dây curoa Optibelt Marathon 1 V10 890
Khuyến mãi Dây curoa Optibelt RBK 3PK630
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1200
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 4PK 1220
Sale Dây curoa Optibelt RBK 4PK 675
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 4PK 910
Deal Dây curoa Optibelt RBK V13 850
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1590
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1540
Sale Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1810
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1875
Chương trình Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2120
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2130
Mã giảm giá Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2140
Khuyến mại Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2240
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2275
Coupon Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2285
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2500
Sale Dây curoa Optibelt RBK 7PK 2415
Ưu Đãi Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1115
Voucher Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1180

Optibelt là nơi bán sản phẩm:

 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2270
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1110
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1120
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1165
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1115
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1195
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1200
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1310
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1580
 • Dây curoa Optibelt RBK 3PK 760
 • Dây curoa Optibelt RBK 4PK 860
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1010
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1020
 • Dây curoa trợ lực Optibelt 4PK 1050
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1390
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 880
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 910
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 920
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 970
 • Dây curoa Optibelt RBK 7PK 1515
 • Dây curoa Optibelt RBK V10 1010
 • Dây curoa Optibelt Marathon 1 V10 890
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1110
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1115
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1540
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1700
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2085
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2135
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2240
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2275
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2285
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2475
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 2500
 • Dây curoa Optibelt RBK 7PK 1730
 • Dây curoa Optibelt RBK 7PK 2415
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1040
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1165
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1180
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1050
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1230
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1255
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1270
 • Dây curoa Optibelt RBK 5PK 1590
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1550
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1810
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1875
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1890
 • Dây curoa Optibelt RBK 6PK 1915

Optibelt là thương hiệu dây curoa, dây đai chất lượng cao hàng đầu thế giới của tập đoàn Arntz Optibelt Group, có trụ sở chính ở Hoxter, Đức. Dây curoa Optibelt được khẳng định với chất lượng, độ bền của từng sản phẩm phục vụ hầu hết tất cả các ngành công nghiệp: Truyền động máy, công nghiệp ô tô, các ngành nông nghiệp, khai thác mỏ cũng như là những ứng dụng dân dụng khác.

Chất lượng của các sản phẩm dây curoa Optibelt được đánh giá cao bởi nhiều nhà sản xuất OEM và MRO nổi tiếng trên toàn thế giới. Quy trình sản xuất tối ưu hóa và cải thiện liên tục của nguyên vật liệu đã tạo ra các sản phẩm dây curoa, dây đai Optibelt không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn có độ bền cao, vận hành êm ái, ít biến dạng theo thời gian. Chất cao su tổng hợp chloroprence trên bề mặt dây và răng kết hợp tất cả lại cấu thành sợi dây, vật liệu cung cấp cho việc chống lại dịch chuyển cao cộng với độ đàn hồi cao cấp hơn cho việc làm khít giữa dây đai với puli vừa vặn. Lõi dây được bện xoắn ốc làm từ sợi thủy tinh và truyền sức mạnh từ máy phát và trục điều khiển. Do tính linh hoạt của dây kết hợp với độ giãn dài gần như bằng 0, sự truyền động đồng bộ của dây giúp dây không phải căng chỉnh khi vận hành. Hai sợi dây của lõi sát cạnh nhau được bện xoắn chặt vào nhau, hướng xoắn được bố trí theo phương pháp cân bằng lực, điều này đảm bảo dây đai sẽ kéo chính xác. Optibelt sử dụng vải bố vì nó có hệ số ma sát thấp; răng của dây đai sẽ tiếp xúc puli dễ dàng và giảm thiểu sự mài mòn. Hệ số ma sát thấp cũng đảm bảo nhiệt độ bên trong dây đai thấp hơn và làm giảm tiếng ồn dây phát ra.

Thương hiệu Optibelt đã được hầu hết các hãng xe nổi tiếng trên thế giới như: Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Porscher, Ford, Volvo, Renault… lựa chọn làm nhà cung cấp chính hãng trong cấu hình tiêu chuẩn của xe. Ngoài ra, thương hiệu dây đai Optibelt cũng nhận được nhiều giải thưởng về chất lượng của các tổ chức Quản lý chất lượng lớn trên thế giới.

Tại Adayroi.com, bạn dễ dàng có thể mua dây curoa Optibelt chính hãng ngay hôm nay. Chúng tôi có hàng trăm loại dây curoa Optibelt đa dạng mẫu mã, chủng loại nằm trong phụ tùng ô tô để bạn lựa chọn. Mua hàng tại Adayroi.com, bạn còn được giao hàng tận nơi, thanh toán khi nhận hàng và đổi trả miễn phí trong 3 ngày. Bên cạnh đó là các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang đến cho bạn những sản phẩm tốt với giả hợp lý nhất. Hãy nhanh chóng vào ngay Adayroi.com để mua sắm và tận hưởng tiện ích mua hàng trực tuyến hàng đầu bạn nhé!

Chia sẻ với bạn coupon của Optibelt từ nơi bán Adayroi.comGGCT bạn nhận giảm giá trực tiếp vào giá sản phẩm mà bạn mua.

Danh sách mã giảm giá Optibelt