Mã giảm giá R-Bi hết hạn

Giảm 8% với đơn hàng Thời Trang R-Bi trên 300.000Đ

Mã Giảm Giá

Khuyến mại tối đa giảm cao nhất 2.000.000đ. Trừ sản phẩm nhà cung cấp Vinmart khi đặt hàng ở Mã giảm giá Adayroi
Khuyến mại Đầm ngủ sát nách màu hồng nhạt đính hoa thêu R-Bi
Coupon Bộ đồ quần lửng tay con màu đỏ phối ren R-Bi
Khuyến mại Đầm ngủ sát nách màu vàng đính hoa thêu R-Bi
Mã giảm giá Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu xanh R-Bi
Chương trình Bộ đồ quần lửng tay con màu tím phối ren R-Bi
Khuyến mãi Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu tím R-Bi
Chương trình Đầm ngủ hai dây hồng cam phối ren R-Bi
Voucher Bộ đồ quần lửng tay con màu cam phối ren R-Bi
Deal Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu hồng R-Bi
Mã giảm giá Bộ đồ quần lửng tay con màu hồng nhạt phối ren R-Bi
Deal Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đen R-Bi
Voucher Bộ đồ ngắn hai dây màu hồng viền ren hoa R-Bi
Khuyến mại Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đỏ đô R-Bi
Coupon Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu đỏ R-Bi
Ưu Đãi Đồ bộ mặc nhà quần dài màu tím phối ren R-Bi
Sale Bộ đồ ngắn hai dây màu vàng viền ren hoa R-Bi
Mã giảm giá Đầm ngủ hai dây phối ren màu hồng R-Bi
Voucher Đầm ngủ hai dây xanh biển phối ren R-Bi
Deal Đầm ngủ hai dây phối ren màu đen R-Bi
Deal Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu xanh dương R-Bi
Giảm giá Bộ đồ ngủ phối bèo màu hồng R-Bi
Chương trình Đầm ngủ hai dây màu trắng phối ren R-Bi
Sale Bộ đồ ngắn hai dây màu đỏ viền ren hoa R-Bi
Deal Bộ đồ ngắn hai dây màu tím viền ren hoa R-Bi
Khuyến mại Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đỏ tươi R-Bi

Tặng ngay 10% cho mặt hàng Thời Trang R-Bi từ 300.000Đ

Mã Giảm Giá

Mã giảm giá a day roi chỉ giảm cao nhất 1.000.000đ cho Thời Trang R-Bi, không áp dụng với Biti’s, Gosto. khi mua ở Web Adayroi
Ưu Đãi Đầm ngủ hai dây phối ren màu đen R-Bi
Coupon Đồ bộ mặc nhà quần dài màu tím phối ren R-Bi
Coupon Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu hồng R-Bi
Khuyến mại Đầm ngủ hai dây phối ren màu đỏ R-Bi
Voucher Đầm ngủ hai dây màu trắng phối ren R-Bi
Coupon Bộ đồ quần lửng tay con màu đỏ phối ren R-Bi
Chương trình Đầm ngủ hai dây phối ren màu hồng R-Bi
Mã giảm giá Bộ đồ ngắn hai dây màu đỏ viền ren hoa R-Bi
Chương trình Bộ đồ ngắn hai dây màu vàng viền ren hoa R-Bi
Ưu Đãi Đầm ngủ hai dây xanh biển phối ren R-Bi
Sale Bộ đồ quần lửng tay con màu hồng nhạt phối ren R-Bi
Ưu Đãi Áo khoác ngủ màu trắng R-Bi
Chương trình Bộ đồ ngủ phối bèo màu hồng R-Bi
Chương trình Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đen R-Bi
Giảm giá Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đỏ đô R-Bi
Coupon Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đỏ tươi R-Bi
Khuyến mãi Bộ đồ quần lửng tay con màu tím phối ren R-Bi
Sale Bộ đồ quần lửng tay con màu cam phối ren R-Bi
Mã giảm giá Đầm ngủ sát nách màu hồng nhạt đính hoa thêu R-Bi
Sale Bộ đồ ngắn hai dây màu hồng viền ren hoa R-Bi
Coupon Bộ đồ ngắn hai dây màu tím viền ren hoa R-Bi
Khuyến mãi Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu đỏ R-Bi
Coupon Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu tím R-Bi
Ưu Đãi Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu xanh dương R-Bi
Mã giảm giá Đầm ngủ hai dây hồng cam phối ren R-Bi
Voucher Đầm ngủ sát nách màu vàng đính hoa thêu R-Bi
Khuyến mãi Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu xanh R-Bi

Khuyến mại 10% mặt hàng Thời Trang R-Bi hơn 300.000Đ

Mã Giảm Giá

Code a day roi được giảm cao nhất 1.000k cho Thời Trang R-Bi. Không dành cho với Biti’s, Gosto. khi đặt đơn trên Adayroi Vingroup
Sale Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu đỏ R-Bi
Chương trình Đầm ngủ hai dây phối ren màu đen R-Bi
Sale Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đen R-Bi
Mã giảm giá Bộ đồ quần lửng tay con màu tím phối ren R-Bi
Sale Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đỏ đô R-Bi
Coupon Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đỏ tươi R-Bi
Ưu Đãi Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu hồng R-Bi
Chương trình Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu tím R-Bi
Deal Đầm ngủ hai dây hồng cam phối ren R-Bi
Chương trình Đầm ngủ hai dây xanh biển phối ren R-Bi
Sale Đầm ngủ hai dây màu trắng phối ren R-Bi
Ưu Đãi Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu xanh R-Bi
Coupon Bộ đồ ngắn hai dây màu đỏ viền ren hoa R-Bi
Coupon Bộ đồ ngắn hai dây màu hồng viền ren hoa R-Bi
Coupon Bộ đồ ngắn hai dây màu tím viền ren hoa R-Bi
Coupon Bộ đồ ngắn hai dây màu vàng viền ren hoa R-Bi
Ưu Đãi Đồ bộ mặc nhà quần dài màu tím phối ren R-Bi
Chương trình Đầm ngủ hai dây phối ren màu hồng R-Bi
Ưu Đãi Đầm ngủ hai dây phối ren màu đỏ R-Bi
Coupon Đầm ngủ sát nách màu vàng đính hoa thêu R-Bi
Ưu Đãi Đầm ngủ sát nách màu hồng nhạt đính hoa thêu R-Bi
Voucher Bộ đồ quần lửng tay con màu cam phối ren R-Bi
Mã giảm giá Bộ đồ quần lửng tay con màu hồng nhạt phối ren R-Bi
Chương trình Bộ đồ quần lửng tay con màu đỏ phối ren R-Bi
Khuyến mãi Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu xanh dương R-Bi
Ưu Đãi Áo khoác ngủ màu trắng R-Bi
Giảm giá Bộ đồ ngủ phối bèo màu hồng R-Bi

Tặng ngay 12% với đơn hàng Thời Trang R-Bi trên 400.000Đ

Mã Giảm Giá

Trừ sản phẩm của Biti’s,Gosto. Khuyến mại chỉ giảm không hơn 1.000.000Đ khi đặt hàng ở Adayroi Vingroup
Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu xanh dương R-Bi
Bộ đồ quần lửng tay con màu tím phối ren R-Bi
Đầm ngủ hai dây phối ren màu hồng R-Bi
Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đỏ đô R-Bi
Đầm ngủ hai dây phối ren màu đen R-Bi
Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu đỏ R-Bi
Đầm ngủ sát nách màu hồng nhạt đính hoa thêu R-Bi
Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu tím R-Bi
Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đen R-Bi
Đầm ngủ hai dây hồng cam phối ren R-Bi
Bộ đồ ngắn hai dây màu hồng viền ren hoa R-Bi
Đầm ngủ hai dây xanh biển phối ren R-Bi
Đầm ngủ hai dây màu trắng phối ren R-Bi
Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đỏ tươi R-Bi
Bộ đồ quần lửng tay con màu hồng nhạt phối ren R-Bi
Đầm ngủ sát nách màu vàng đính hoa thêu R-Bi
Bộ đồ ngủ phối bèo màu hồng R-Bi
Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu hồng R-Bi
Đầm ngủ hai dây phối ren màu đỏ R-Bi
Bộ đồ ngắn hai dây màu tím viền ren hoa R-Bi
Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu xanh R-Bi
Áo khoác ngủ màu đen R-Bi
Bộ đồ quần lửng tay con màu cam phối ren R-Bi
Bộ đồ quần lửng tay con màu đỏ phối ren R-Bi
Áo khoác ngủ màu trắng R-Bi
Bộ đồ ngắn hai dây màu đỏ viền ren hoa R-Bi
Đồ bộ mặc nhà quần dài màu tím phối ren R-Bi
Bộ đồ ngắn hai dây màu vàng viền ren hoa R-Bi

R-Bi có các mặt hàng:

 • Đầm ngủ hai dây Chiffon phối ren màu đen R-Bi
 • Đầm ngủ lụa phối ren màu xanh biển R-Bi
 • Bộ đồ quần lửng tay con màu tím phối ren R-Bi
 • Bộ đồ quần lửng tay con màu cam phối ren R-Bi
 • Đầm ngủ 2 dây màu xanh lá viền bèo R-Bi
 • Đầm ngủ 2 dây màu đen ngực phối ren hoa R-Bi
 • Đầm ngủ ren hai dây xanh dương R-Bi
 • Đầm ngủ lụa sát nách phối ren vai màu xanh dương R-Bi
 • Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đen R-Bi
 • Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu đỏ tươi R-Bi
 • Đồ bộ mặc nhà quần dài phối nút thắt màu hồng sen R-Bi
 • Bộ đồ quần lửng sát nách màu đỏ phối bi tim R-Bi
 • Đầm ngủ hai dây phối ren màu hồng R-Bi
 • Đầm ngủ hai dây phối ren màu đen R-Bi
 • Bộ đồ ngắn hai dây màu đỏ phối bèo R-Bi
 • Bộ đồ ngắn hai dây màu đỏ phối ren ngực R-Bi
 • Bộ đồ ngắn hai dây màu xanh nhạt phối ren ngực R-Bi
 • Bộ đồ ngắn hai dây màu tím viền ren hoa R-Bi
 • Bộ đồ ngắn hai dây màu vàng viền ren hoa R-Bi
 • Bộ đồ ngắn hai dây màu xanh ngọc phối ren ngực R-Bi
 • Bộ đồ lửng caro xanh sát nách cổ phối bèo R-Bi
 • Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu hồng R-Bi
 • Đầm ngủ 2 dây màu cam nhún chân ngực R-Bi
 • Đầm ngủ 2 dây màu vàng ngực phối ren hoa R-Bi
 • Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu đỏ R-Bi
 • Bộ đồ dài cổ tim tay lửng viền ren màu tím R-Bi
 • Bộ đồ ngắn hai dây màu hồng nhạt R-Bi
 • Bộ đồ ngủ phối bèo xanh ghi R-Bi
 • Bộ đồ ngủ phối bèo màu đỏ R-Bi
 • Bộ đồ ngủ phối bèo màu hồng R-Bi
 • Bộ đồ ngủ phối bèo hồng đào R-Bi
 • Bộ đồ quần lửng tay ngắn vai xếp ly màu hồng R-Bi
 • Đầm ngủ ren hai dây màu đen R-Bi
 • Đầm ngủ ren hai dây màu vàng R-Bi
 • Đầm ngủ hai dây hồng cam phối ren R-Bi
 • Đầm ngủ hai dây màu trắng phối ren R-Bi
 • Đầm ngủ hai dây xanh biển phối ren R-Bi
 • Đầm ngủ dạng yếm chấm bi màu đen R-Bi
 • Đầm ngủ sát nách phối ren màu xanh biển đậm R-Bi
 • Đầm ngủ sát nách phối ren màu hồng R-Bi
 • Đầm ngủ sát nách màu vàng đính hoa thêu R-Bi
 • Đầm ngủ sát nách màu hồng nhạt đính hoa thêu R-Bi
 • Đầm ngủ sát nách màu đen đính hoa thêu R-Bi
 • Đầm ngủ hai dây Chiffon phối ren màu vàng R-Bi
 • Đầm ngủ hai dây Chiffon phối ren màu xanh R-Bi
 • Đầm ngủ hai dây Chiffon phối ren màu hồng R-Bi
 • Đồ bộ mặc nhà quần dài màu tím phối ren R-Bi
 • Đồ bộ mặc nhà quần dài màu cam phối ren R-Bi

Thương hiệu R-Bi thuộc Công ty TNHH May Mặc Yến Thanh từ lâu đã được các quý cô biết đến với những thiết kế độc đáo và gợi cảm. Không chỉ dừng lại ở đó, các bộ sưu tập của R-Bi được thiết kế với chất liệu vải mềm mịn và thoáng mát.

R-Bi là thương hiệu thời trang của Công ty TNHH May Mặc Yến Thanh, chuyên về các sản phẩm đồ mặc nhà, đồ ngủ. Với slogan “Độc đáo và gợi cảm”, các bộ sưu tập của R-Bi được thiết kế với chất liệu vải mềm mịn và thoáng mát, mang đến vẻ ngoài quyến rũ và cảm giác rất thoải mái, dễ chịu cho người phụ nữ khi trở về ngôi nhà thân yêu của mình sau một ngày làm việc căng thẳng.

Ngoài ra, R-Bi cũng có các bộ sưu tập đồ lót, váy trẻ em, váy tuổi teen.
Bạn hoàn toàn có thểm tìm mua các bộ đồ mặc nhà, váy ngủ, áo khoác ngủ của thương hiệu R-Bi với mẫu mã đa dạng tại website bán hàng trực tuyến Adayroi.com. Trải nghiệm mua sắm online tại Adayroi.com, bạn sẽ được giao hàng tận nơi, thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau và đổi trả hàng trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng. Đặc biệt, Adayroi.com cũng luôn có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho người mua. Truy cập ngay Adayroi.com để mua sắm sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất bạn nhé!

Chia sẻ với bạn mã code của R-Bi từ nơi bán AeonEshop.ComGGCT khiến bạn cảm thấy thú vị khi mua hàng online giá rẻ.

Danh sách mã giảm giá R-Bi