Mã giảm giá TextCaptchaSolver hết hạn

Giảm 10% cho dịch vụ giải mã captcha tự động

Deal

Áp dụng cho khách hàng mới của http://www.textcaptchasolver.com/

Nhận Deal
100% OK

TextCaptchaSolver là của Innocoders cung cấp khá nhiều dịch vụ để hỗ trợ cho các Seoer. Tính năng của bản TextCaptchaSolver  này là tự động giải mã các câu hỏi dạng text, chứ không phải là hình ảnh nữa, đây là một loại captcha khó.

Các tính năng của TextCaptchaSolver.Com

  • 100% tự động giải mã các captcha dạng câu hỏi văn bản
  • 99% tỷ lệ thành công cho các phương trình toán học
  • 97% tỷ lệ thành công vào nhà cung cấp mã xác nhận văn bản được sử dụng rộng rãi nhất TextCaptcha.com
  • 70% – 80% thành công về dạng câu chung
  • Liên tục cải tiến và cập nhật
  • Thời gian giải quyết nhanh – hiện tại trung bình 0,13 giây.
  • Có hỗ trợ API, Tài liệu hướng dẫn & code mẫu
  • Hỗ trợ cho các công cụ SEO
  • Thống kê chi tiết và hiện đại
  • Miễn phí trọn đời 24/7 Dịch vụ & Hỗ trợ khách hàng

Các gói dịch vụ

5000 Daily Solves $9.97 only
10 000 Daily Solves $14.97 only
20 000 Daily Solves $19.97 only
35 000 Daily Solves $27.77 only
50 000 Daily Solves $35.77 only
75 000 Daily Solves $42.97 only
100 000 Daily Solves $69.77 only
200 000 Daily Solves $132.77 only

CLICK HERE TO START SOLVING RIGHT NOW >>

Danh sách mã giảm giá TextCaptchaSolver